Jak opiekować się chorym na Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla osób chorujących, ale często i najbliższych, na których spoczywa obowiązek i konieczność zaopiekowania się swoimi bliskimi. Niestety, ale obraz choroby jest często trudny do zrozumienia i zaakceptowania przez opiekunów osób chorych.

Dlaczego Alzheimer jest tak ciężką chorobą dla opiekunów?

Wbrew obiegowej opinii, problemem w chorobie Alzheimera nie są tylko trudności z przypominaniem sobie faktów oraz zapamiętywaniem nowych informacji. Szczególnie problematyczne dla osób opiekujących się są zaburzenia związane ze sferą emocjonalną u pacjentów z chorobą Alzheimera. Pacjenci są bardzo często złośliwi, niewdzięczni i przykrzy dla swoich opiekunów. Częste są ataki agresji, płaczliwość. Na dalszych etapach choroby pojawiają się również problemy związane z trzymaniem moczu i stolca oraz narastające problemy dotyczące samodzielnego poruszania. Osoba taka staje się coraz bardziej niepełnosprawna.

Od strony zaburzeń poznawczych szczególnie problematyczne może się okazać nie tylko zapominanie imion, nierozpoznawanie bliskich, ale i sytuacje związane z trudnościami z kojarzeniem faktów, miejsc i wysnuwaniem wniosków. Osoby takie często mogą paść ofiarą oszustwa, a częste oddalanie się z miejsca stałego przebywania przyczynia się do zaginięć takich osób i niemożności odnalezienia przez nich domu. Odrębną kwestią jest zapominanie o zakręceniu kranów, zakręceniu kurków z gazem, co może przynieść wiele bardzo niebezpiecznych konsekwencji.

W jaki sposób się opiekować osobą z Alzheimerem?

Choroba Alzheimera wymaga odpowiedniego wyszkolenia bliskich – zarówno od strony pielęgnacyjnej i opiekuńczej, jak i rzetelnego wsparcia psychologicznego – dla pacjenta i osób opiekujących się nimi. Wiele fundacji zajmuje się wspieraniem i edukacją opiekunów osób z Chorobą Alzheimera. Oprócz objawów choroby, bardzo ważne jest również uporanie się z konsekwencjami faktu, iż osoba przez nas znana powoli przestaje być sobą, co jest szczególnie bolesne dla osób najbliższych.

543 views