Demencja starcza objawy

Wydawać by się mogło, że demencja jest naturalną konsekwencją starzenia się. Badania pokazują jednakowoż, że wcale tak nie musi być i wystarczy jedynie właściwie podejść do kwestii związanych z przeciwdziałaniem zaburzeniom poznawczym. Ograniczenie czynników ryzyka jest podstawową prewencją.

Jakie są pierwsze objawy demencji?

Demencja starcza daje różne objawy i często jej początek jest niezauważany przez chorych i najbliższych. Szczególnie dostrzega się zmiany związane między innymi z trudnościami z zapamiętywaniem, przypominaniem sobie niektórych rzeczy, kojarzeniem faktów lub przekręcaniem faktów. Są to łagodne zaburzenia poznawcze, które jednakowoż nie muszą one wcale świadczyć o demencji, a być jedynie oznaką fizjologicznego starzenia się organizmu.

Wśród otępień starczych wyróżnić możemy kilka jednostek klinicznych:

  • Otępienie z ciałami Levyego,
  • Chorobę Alzheimera,
  • Otępienie naczyniopochodne,
  • Otępienie czołowo-skroniowe,

Różny obraz chorób otępiennych

Każda z tych chorób może stać się przyczyną demencji starczej. W chorobie Alzheimera dominują zaburzenia pamięci, kojarzenia oraz zaburzenia emocjonalne. Dla otępienia z ciałami Levyego typowe jest występowaniem oprócz zaburzeń otępiennych, również objawów parkinsonowskich, jak drżenia, sztywność, spowolnienie ruchowe. W otępieniu naczyniopochodnym obraz związany jest przede wszystkim z przebyciem udaru danej okolicy mózgu – jednakowoż zdarzenia naczyniowe mogą nasilać objawy każdego z typów otępień. W otępieniu czołowo-skroniowym szczególnym objawem nie są zaburzenia pamięci, a pojawiające się stopniowo i nasilające się zaburzenia funkcji językowych – ograniczenie płynności mowy, zapominanie słów, przekręcanie słów, perseweracje. W otępieniu z ciałami Levyego częste są nie tyle zaburzenia pamięci i deficyty językowe, a stopniowo nasilające się problemy z funkcjonowaniem społecznym, dziwne zachowania, hiperseksualizm oraz wszelkiej maści zaburzenia praksji – problemy związane z wykonywaniem codziennych czynności, czesaniem się, ubieraniem etc.

620 views