Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego – to odmiana zapalenia ucha zewnętrznego, rozwija się na podłożu klasycznego zapalenia ucha zewnętrznego u osób w podeszłym wieku, u osób o zaburzeniach odporności, niewyrównanej cukrzycy, po chemioterapii lub radioterapii, po przeszczepach i operacjach, ostrej
białaczce.
Głównym mikroorganizmem wywołującym zapalenie ucha zewnętrznego jest pałeczka ropy błękitnej. Bakteria ta jest odporna na antybiotyki.
Choroba ta może zagrażać życiu.
Leczenie odbywa się zawsze w szpitalu – może ty być podawanie dożylnie antybiotykoterapi lub badanie mikrootoskopowe (oczyszczaniem przewodu słuchowego zewnętrznego) lub operacyjnie.

http://pedclerk.bsd.uchicago.edu/otitisExterna.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: