Zespół Mallory’ego-Weissa

Zespół Mallory’ego-Weissa- to podłużne pęknięcie błony śluzowej dolnej części przełyku spowodowane gwałtownymi i obfitymi wymiotami. Pęknięcie nie osiąga dużych rozmiarów, częściej powoduje obfite krwotoki i w większości przypadków owrzodzenie przełyku.
Najczęściej występuje u alkoholików lub osób nadużywających alkoholu związane jest to częstym wymiotowaniem.

http://www.csmc.edu/5687.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: