Zespół Fallota

Zespół znany jako Fallota podzielić możemy na 4 podstawowe (stąd wzięło się nazewnictwo tetralogia ):

1) znaczne zwężenie ujścia pnia płucnego:
Zwężenie zastawki pnia płucnego polega na zwężeniu obszaru odpływu z prawej komory serca do układu tętniczego płuc. Choroba ta działa bardzo niekorzystnie na hemodynamikę z powodu podniesionego ciśnienia krwi w prawej komorze serca. Tego typu przeciążanie serca często prowadzi do przerostu jego prawej komory, gorszego funkcjonowania mięśnia sercowego oraz upośledzenia skurczów i rozkurczów serca.

2) znaczny ubytek w przegrodzie międzykomorowej

3) przesunięcie w prawo aorty mięśnia sercowego

4) przerost prawej komory mięśnia sercowego

Leczenie zespołu Fallota sprowadza się do przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej. W pewnych specyficznych wypadkach wykonywana jest operacja zwana: operacją Blalocka-Taussiga. Owa operacja znacznie zmniejsza występowanie objawów chorobowych, lecz nie likwiduje choroby. Operacje te wykonuje się również na niemowlakach, gdyż występuje duże zagrożenie ich życia. Zabiegi wykonuje się najczęściej w odstępach czasu (na przykład 1 roku). Operacje wykonywane są, aż do całkowitego usunięcia wady. Znaczny postęp w dziedzinie kardiologii oraz kardiochirurgii pozwolił na wyeliminowanie tej wady w całości. Operacje przeprowadzane są na otwartym sercu (chory podczas operacji podłączony jest do specjalnej maszyny, która odpowiada za pozaustrojowe krążenie krwi).

http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/tof/tof_what.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: