Zapalenie wyrostka sutkowatego

Zapalenie wyrostka sutkowatego – jest to procesem zapalnym obejmującym komórki powietrzne wyrostka sutkowatego z cechami zapalenia kości i (lub) szpiku kości obejmującej wyrostek.
Jest to powikłanie po ostrym lub przewlekłym zapaleniu ucha środkowego

Podczas ostrego zapalenia ucha środkowego zazwyczaj występuje odczyn zapalny nabłonka komórek wyrostka, który przy odpowiednim leczeniu zapalenia ucha ustępuje.
Bywa że, zapalenie komórek wyrostka rozwija się nadal i powoduje odwapnienie i osteolizę kostnych beleczek wyrostka, zaleganie treści ropnej w komórkach wyrostka, tworzenie ziarniny zapalnej.
Czynniki sprzyjające wystąpieniu zapalenia wyrostka sutkowatego podczas tego zapalenia to upośledzony odpływ, obniżona odporność, źle dobrane antybiotyki
Objawy pojawiają sie w trakcie leczenia ale mogą też wystąpić 2-3 po zakończeniu leczenia.
W przewlekłym zapaleniu ucha odczyn ze strony wyrostka ma charakter zapalenia kości lub kości i szpiku, gdyż sam wyrostek jest zwykle „grubszy”- sklerotyczny.
W kości tworzącej wyrostek sutkowaty występuje wtedy często martwa i zakażona tkanka kostna o słabym unaczynieniu.
Taki stan sprzyja rozwojowi powikłań wewnątrz-czaszkowych.

W zapaleniu wyrostka sutkowatego wskazaniem do leczenia operacyjnego jest destrukcja kości i wytworzenie ropnia pod-okostnego, jeżeli w takim przypadku leczenie operacyjne nie zostanie podjęte to pojawia się poważne zagrożenie powikłań wewnątrz-czaszkowych.

http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_ent/mastoid.cfm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: