Zapalenie przełyku

Najczęściej przyczyną zapalenia przełyku jest refluks żołądkow0 – przełykowy (istotą choroby jest zwracanie zawartości żołądkowej do przełyku), rzadziej infekcja wirusami lub grzybami, spożycie substancji chemicznych (ługi, kwasy, lizol), urazy mechaniczne (ciało obce utkwiło w przełyku), oparzenia termiczne, przewlekłe nadużywanie alkoholu, choroba Crohna, zespół Behceta.

Zapalenie przełyku leczy się najczęściej od kilku do kilkunastu tygodni, rzadziej spotykane są przypadki nawrotu choroby.
Leczenie odbywa się za pomocą leków hamujących produkcję kwasu żołądkowego i za pomocą związków zobojętniających kwasy żołądkowe. Największą skuteczność osiąga się stosując leki z grupy inhibitorów pompy protonowej. Czasami stosuje się również leki pobudzające ruchy robaczkowe przełyku.

http://www.healthscout.com/ency/68/520/main.html#TreatmentofEsophagitis

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: