Zapalenie płuc (pneumonia)

Pneumonia (zapalenie płuc) – to stany zapalne miąższu płuc czyli oskrzelików i pęcherzyków płucnych, które wywołane jest drobnoustrojami takimi jak wirusy, grzyby, bakterie, czynniki toksyczne. Najczęściej na zapalenie płuc chorują dzieci i choroby starsze, osoby nadużywające alkoholu, tytoniu, niedożywione. Powikłaniem jest najczęściej zapalenie opłucnej. Zapalanie płuc możemy podzielić na:
– płatowe – ma ostry przebieg, wywoływane jest przez paciorkowca Streptococcus,
– odoskrzelowe – wywoływane przez paciorkowce z rodzin Haemophilius, Klebsiella, Legionella,
– mykoplazmatyczne – wywoływane przez bakterię Mycoplasma pneumoniae,
– zachłystowe – wywoływane jest przez przedostanie się do płuc drażniącego lub zakażonego materiału,
W przypadku zapalenia płuc wywołanego bakteriami stosuje się antybiotyki, zapalenie pneumocystyzowe leczy się antybiotykami i sulfonamidami. Zaleca się również leżenie w łóżku, picie dużej ilości płynów oraz ciepłe okłady na klatkę piersiową.

http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35692

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: