Zapalenie Bartholina

Zapalenie Bartholina zwane inaczej zapaleniem gruczołu przedsionkowego większego choroba ta najczęściej dotyczy kobiet miedzy 20 a 40 rokiem życia.
Gruczoły przedsionkowe większe to gruczoły leżące wewnątrz warg sromowych. Podczas podniecenia seksualnego wytwarzają śluz wilgotny i śliski, który umożliwia wejście do pochwy.
Zazwyczaj powodowana jest przez paciorkowce, ziarenkowce i gronkowce, które wnikają przewodami wyprowadzającymi powodując stan zapalny.
Podczas przebiegu choroby najczęściej dochodzi do niedrożności ujścia gruczołu oraz nagromadzenia ropy. W dalszej kolejności może dojść do przebicia i wycieku ropy do przedsionka ropy lub na powierzchnie organizmu.

Chorobę leczy się operacyjnie, zabieg polega na wycięciu okienka na powierzchni warg sromowych w celu odpływu ropy.

http://www.nhsdirect.nhs.uk/languages/Download.aspx?id=11891

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: