Uchyłek przełyku

Uchyłek przełyku to uwypuklenie ściany przełyku pokarmowego utworzone z jego ściany lub błony śluzowej. Powstają w pęcherzu moczowym oraz każdej części przewodu pokarmowego oprócz jamy ustnej i żołądka. Najczęściej są w jelicie grubym.
Wyróżnia się następujące typy uchyłków:
1) Uchyłek Zenkera – powstaje na odcinku gardła dolnego, szyi i przełyku, 70% pacjentów,
2) Uchyłki rozwidlenia- lokują się na odcinku rozwidlenia tchawicy, 20%pacjentów,
3) Uchyłki nad przeponowe – związane są z zaburzeniami motoryki, 10% pacjentów,
Zazwyczaj uchyłki przełyku nie są leczone, wyjątek stanowią uchyłki z odczuwalnymi objawami.

Visalli, G. Rodzinna encyklopedia zdrowia, 2002

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: