Schizofrenia

Schizofrenia – to zaburzenia psychiczne, słowo to oznacza „rozszczepienie umysłu”. Osoba z schizofrenią ma trudności z odróżnianiem rzeczywistości od fantazji, panowania nad emocjami oraz jasnego myślenia. 60-70% zachorowań występuje przed 30 rokiem życia. Objawy mogą się pojawić szybko do kilkunastu dni lub trwać latami. Można wyróżnić kilka typów schizofrenii:
– paranoidalna- przewaga urojeń i omamów,
– katatoniczna – zaburzenia ruchowe jak osłupienie, pobudzenie,
– hebefreniczna – zmienność emocjonalna, chaotyczność, zaburzenia myślenia i mowy, mało urojeń i omamów,
– rezydualna – objawy są małe, stabilne, szczątkowe,
– prosta – nie występują omamy i urojenia, chory się izoluje, nie ma celów w życiu, dziwnie się zachowuje,
– niezróżnicowana – nie można rozpoznać żadnego z wymienionych typów,
Leczenie odbywa się za pomocą środków farmakologicznych i wizyty u psychoterapeuty.
Zazwyczaj podczas leczenia najbliżsi również potrzebują pomocy ze strony lekarza aby zasięgną porady i edukacji dotyczącej choroby i postępowania z chorym

Visalli, G. Guide to Medical Cures and Treatments, 2002

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: