Ropne zapalenie ucha środkowego

Ropne zapalenie ucha środkowego może doprowadzić do powikłań takich jak zapalenie błędnika.
Jego przyczyny najczęściej upatruje sie w bakteryjnej infekcji ucha środkowego (często ma na to wpływ wcześniejsza infekcja górnych dróg oddechowych). Ropne zapalenie charakteryzuje sie tym, że w przestrzeniach ucha środkowego wytwarza i gromadzi się płyn przy zachowanej błonie bębenkowej. Do czynników które, wpływają na rozwój ropnego zapalenia ucha środkowego należą te które, upośledzają odpowiednią czynność trąbki słuchowej. Poza ww są to np.alergia pokarmowa i wziewna, wady twarzoczaszki, w tym rozszczep podniebienia, przerost migdałka gardłowego i guzy noso-gardła, skrzywienie przegrody nosa, polipy i guzy jamy nosa.
Choroba ta najczęściej występuje u dzieci w wieku 4-7lat, rzadko jest spotykana u dzieci powyżej 10 roku życia i sporadycznie u dorosłych.

http://www.healthcentral.com/encyclopedia/408/611.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: