Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej

Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej – to choroba zastawki dwudzielnej, która oddziela lewy przedsionek od lewej komory. Choroba ta wynika z niewłaściwego zamknięcia się zastawki w czasie skurczu serca. Jest to powodem wstecznego odpływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka. Nieszczelność powstaje w skutek zgrubienia i zwłóknienia płatków zastawek, niedomykalności względnej czyli rozstrzeni lewej komory, uszkodzenia nici ścięgnistych, zbliznowacenia pierścienia zastawkowego.
Choroba ta wynika z niewydolności serca,
jest też następstwem choroby reumatycznej.
Przez długi czas choroba może przebiegać bezobjawowo.

http://www.emedicine.com/PED/topic1464.htm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: