Rak miedniczki nerkowej

rak miedniczki nerkowej – guzy miedniczki nerkowej wywodzą się z nabłonka przejściowokomórkowego. Nikotyna, nadużywanie leków , w których skład wchodzi fenacetyna, kontakt z aniliną, praca przy produkcji gumy, plastiku, kabli, tekstyli. Rak miedniczki nerkowej stanowi 5-8% nowotworów nerki, występuje w wieku 65-70 lat, trzykrotnie więcej jest przypadków u mężczyzn niż u kobiet.

http://www.massgeneral.org/cancer/crr/types/gu/renal_pelvis.asp

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: