Pierwotny zespoł Conna (hiperaldosteronizm)

Pierwotny zespół Conna tj. hiperaldosteronizm – jest to zespół chorobowy, który spowodowany został zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu przy czym aktywność reninowa osocza jest zahamowana.
Przypadłość ta najczęściej dotyka osób między 30 a 50 rokiem życia.

Przyczyny:
-guz nadnercza np. gruczolak (guzy nadnercza rzadko mają charakter złośliwy)
-przerost warstwy kłębkowej kory nadnerczy
-hiperaldosteronizm rodzinny

Zagrożenia jakie niesie ze sobą późne rozpoznanie zespołu Conna:
* udar mózgu
* zawał serca
* zaburzenia rytmu serca

Visalli, G. Rodzinna encyklopedia zdrowia, 2002

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: