Perlak ucha środkowego

Perlak ucha środkowego – rozrost nabłonka w uchu środkowym za błoną bębenkową,
posiada budowę zwartego worka złuszczonych płytek ułożonych w warstwy (jak cebula)

Rozrastający się może doprowadzić do:
*przewlekłego perlakowego zapalenia ucha środkowego
* niedowładu nerwu twarzowego
*zniszczenia kości i przedostania się do jamy czaszki gdzie wywołuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Perlak ucha środkowego dzielimy na:
-perlak wrodzony
-perlak nabyty
-perlak pierwotny
-perlak wtórny

http://www.entnet.org/healthinfo/ears/cholesteatoma.cfm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: