Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki polega na oddzieleniu się siatkówki od naczyniówki znajdującej się bezpośrednio pod nią. Może pojawić się jako rezultat urazu mechanicznego, po operacji zaćmy, w oczach z dużą krótkowzrocznością lub w wyniku zmian zapalnych czy nowotworowych, które mają miejsce w naczyniówce.

Choroba jest bezbolesna przez co jest bardzo często ignorowana przez pacjentów. Objawy polegają na widzeniu mroczków, błysków i zasłony przed okiem, które coraz bardziej narastają wraz z coraz większym rozwarstwieniem siatkówki. Osoby z dużą krótkowzrocznością narażone są na przedarcie lub odwarstwienie siatkówki nawet podczas średniego wysiłku fizycznego. Leczenie tylko operacyjne.

red. Janicki K. Domowy poradnik medyczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1998

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: