Obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i nie do końca odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.
Wiąże się to z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje (z którymi spotyka się swojego życia)
Najczęstszą przyczyną tej przypadłości jest dym tytoniowy.

Na tą chorobę częściej zapadają mężczyźni zwłaszcza po 30 roku życia.

Czynniki ryzyka:
*palenie papierosów
*narażenie na dymy
*pyły przemysłowe
*zanieczyszczenie środowiska
*mała masa urodzeniowa
*częste zakażenia układu oddechowego w dzieciństwie
*część przypadków ma podłoże genetyczne i związana jest z niedoborem α1-antytrypsyny.

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd-overview

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: