Niewydolność nerek

Niewydolność nerek – stan upośledzenia nerek.

Cały zespół objawów ostrej niewydolności nerek podzielić można na cztery fazy:

* faza wstępna – czynnik uszkadzający zadziałał, wtedy w pojedynczych nefronach spada filtracja, ale nie dochodzi do redukcji ich liczby.
* faza skąpomoczu lub bezmoczu – następuje wzrost transportu kanalikowego i wzrost krążenia wewnątrznerkowego krwi
* faza wielomoczu
* faza reparacji

Jest 5 rodzajów ostrej niewydolności nerek: przednerkowa, nerkowa, pozanerkową, zapalna, niezapalna

http://www.medicinenet.com/kidney_failure/article.htm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: