Nerwica natręctw

Nerwica natręctw inaczej zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne ZOK – to choroba zaburzeń leków. 2-3% społeczeństwa cierpi na tą chorobę. Choroba ta objawia się obsesją i kompulsją.
Obsesja to natrętne, uporczywe myśli,których nie sposób się pozbyć. Wyróżnia się kilka kategorii obsesji:
– obsesyjne wątpliwości – to analiza podjętych wcześniej decyzji pod kątem ich prawidłowości
– obsesyjne poczucie błędu – to uporczywe myśli dotyczące błędów i pomyłek popełnionych w przeszłości
– obsesje religijne – dotyczy najczęściej osób bardzo religijnych, to natrętne myśli lub wyobrażenia zakłócające spokój np. podczas modlitwy
– obsesje seksualne – często stanowią treść obsesji religijnych, mogą pojawiać się w sytuacji intymnej, to wyobrażenia i myśli erotyczne
– obsesje kontrastowe – to agresja lub obraźliwe zamiary skierowane do osób najbliższych,
Kompulsje to natrętne czynności, powtarzające się, ich zaniechanie wywołuje dyskomfort i lęk. Czynności te czasami zajmują dużo czasu i chory wykonuje je pomimo dezaprobaty otoczenia. Do najczęściej opisywanych kompulsji zalicza się:
– czyszczenie i mycie – częste mycie rąk, ciała, ubrań, urządzeń w obawie przed bakteriami
– kontrolowanie wykonanych już czynności – ponowne sprawdzenie drzwi czy są zamknięte, czy światło zgaszone, kurki od gazu zakręcone
– porządkowanie i układanie – wszystko musi być ułożone w irracjonalnym i cyklicznym schemacie, przełożenie jakiegoś przedmiotu powoduje ponowne układanie
– liczenie – ciągłe liczenie wszystkiego dookoła np. słupów podczas podróży
– poruszanie się – określony schemat chodzenia np. omijanie płytek z rysami, chodzenie po nieparzystych stopniach schodów

http://www.mentalhealth.com/dis/p20-an05.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: