Nerwica natręctw

Nerwica natręctw inaczej zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne ZOK – to choroba zaburzeń leków. 2-3% społeczeństwa cierpi na tą chorobę. Choroba ta objawia się obsesją i kompulsją.
Obsesja to natrętne, uporczywe myśli,których nie sposób się pozbyć. Wyróżnia się kilka kategorii obsesji:
- obsesyjne wątpliwości – to analiza podjętych wcześniej decyzji pod kątem ich prawidłowości
- obsesyjne poczucie błędu – to uporczywe myśli dotyczące błędów i pomyłek popełnionych w przeszłości
- obsesje religijne – dotyczy najczęściej osób bardzo religijnych, to natrętne myśli lub wyobrażenia zakłócające spokój np. podczas modlitwy
- obsesje seksualne – często stanowią treść obsesji religijnych, mogą pojawiać się w sytuacji intymnej, to wyobrażenia i myśli erotyczne
- obsesje kontrastowe – to agresja lub obraźliwe zamiary skierowane do osób najbliższych,
Kompulsje to natrętne czynności, powtarzające się, ich zaniechanie wywołuje dyskomfort i lęk. Czynności te czasami zajmują dużo czasu i chory wykonuje je pomimo dezaprobaty otoczenia. Do najczęściej opisywanych kompulsji zalicza się:
- czyszczenie i mycie – częste mycie rąk, ciała, ubrań, urządzeń w obawie przed bakteriami
- kontrolowanie wykonanych już czynności – ponowne sprawdzenie drzwi czy są zamknięte, czy światło zgaszone, kurki od gazu zakręcone
- porządkowanie i układanie – wszystko musi być ułożone w irracjonalnym i cyklicznym schemacie, przełożenie jakiegoś przedmiotu powoduje ponowne układanie
- liczenie – ciągłe liczenie wszystkiego dookoła np. słupów podczas podróży
- poruszanie się – określony schemat chodzenia np. omijanie płytek z rysami, chodzenie po nieparzystych stopniach schodów

http://www.mentalhealth.com/dis/p20-an05.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: