Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego – nowotwór związany z zakażeniem wirusem opryszczki.

Wyróżniamy 4 postaci choroby (które znacząco się od siebie różnią, zarówno epidemio logicznie jak i klinicznie):

1). Klasyczna zwana europejską lub przewlekłą.
Występuje u starszych mężczyzn w obrębie basenu Morza Śródziemnego i w Europie Wschodniej.
Klasyczna postać tej choroby nie ma związku z zakażeniem HIV.
Cechuje się występowaniem licznych drobnych guzków, w kolorze czerwonym albo fioletowym, na skórze rąk i nóg. Zmiany te powiększają się i rozpowszechniają, mają tzw. „wędrujący” przebieg.
Mięsak Kaposiego w klasycznej wersji ma okresy remisji i nawrotów.

2). Afrykańska zwana endemiczną.
Występuje zwłaszcza wśród dzieci w Afryce południowej.

3). Postać mięsaka Kaposiego dotyczy osób po przeszczepie narządów litych.
Zmiany ograniczają się do skóry lub mają charakter rozsianych przerzutów.
Pojawiają się po kilku miesiącach lub latach od operacji.
Zdarza się, że po zmniejszeniu dawki leków immunosupresyjnych następuje regresja zmian skórnych.

4). Postać epidemiczna mięsaka Kaposiego – związana jest z AIDS.
Mięsak rozwija się w narządach wewnętrznych i węzłach chłonnych.

Morra, M., Potts, E Choices, 2003

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: