Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – inaczej zwana przekrwienną (zastoinową). Polega na ścieńczeniu mięśnia sercowego (zwłaszcza w obrębie komór).Prowadzi do zmniejszenia kurczliwości serca, lewo komorowej niewydolności mięśnia sercowego, a następnie do jego obu komorowej niewydolności. Rozstrzeń dotyka często także oba przedsionki. Przerost jest zazwyczaj asymetryczny.

Leczenie ma na celu poprawę:
* jakości życia (zmniejszenie duszności, obrzęków, poprawa tolerancji wysiłkowej),
*wydolności krążenia (zwiększenie frakcji wyrzutowej),
*zmniejszenie ryzyka nagłego zgonu.

http://www.cardiomyopathy.org/html/which_card_dcm.htm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: