Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa nazywana też idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne i kardiomiopatia zaporowa.
Jest to choroba uwarunkowana genetycznie.
Cechą tej choroby jest samoistny przerostu lewej komory serca zwykle jest niesymetryczny i polega na pogrubieniu ściany lewej komory, przy nieposzerzonej jamie lewej komory serca.
Objawy równie dobrze mogą się ujawnić we wczesnym dzieciństwie jak i wieku dojrzałym i starczym.

Z tą chorobą można żyć ale niezbędna jest kontrola lekarska, ponieważ istnieje zagrożenie powikłań takich jak:
-nagły zgon sercowy
-udar mózgu
-niewydolność serca.

http://www.cardiomyopathy.org/html/which_card_hcm.htm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: