Histeria

Histeria – obecna medycyna stara się odejść od tego terminu, ponieważ przyrosły do niego różne nieprawdziwe teorie (termin ten znany był już w starożytnym Egipcie).

Obecnie histeria charakteryzowana jest przez objawy nerwicowe takie jak:
- nadmierna emocjonalność
- bóle nerwicowe
- zdenerwowanie
- demonstracyjne zachowanie
- krótkotrwałe zmiany osobowości
- chwilowe zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości
- zaburzenia przytomności

Dawniej określano ją mianem konwersji.

Omawiane zaburzenie jest typowe dla ludzi o osobowości histerycznej ale zdarza się też sporadycznie u osób niewykazujących takich cech np.
osoba tracąca prace doznaje bólu ręki, gdy znajdzie nową prace ból ustępuje, lub nagły napad płaczu, krzyku w celu zwrócenia na siebie uwagi lub rozładowania emocji.
Jak z innymi chorobami o podłożu psychicznym tak i ta jest bardzo ciężka do zdiagnozowania i wymaga współpracy kilku lekarzy o różnych specjalizacjach.

http://en.wikipedia.org/wiki/Female_hysteria

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: