Dalekowzroczność

Dalekowzroczność nazywana jest też nadwzrocznością lub hipermetropią.
Jest to wada oka charakteryzująca się za słabym w stosunku do długości osi przednio-tylnej gałki ocznej załamywaniem światła przez układ optyczny oka, co powoduje skupianie promieni świetlnych nie na siatkówce lecz za nią. Co za tym idzie chory przedmioty leżące blisko widzi niewyraźnie ( u dorosłych objawia się to czytaniem tekstu trzymanego jak najdalej twarzy)
Wada ta leczona jest odpowiednimi soczewkami skupiającymi.
Nieleczona dalekowzroczność u ludzi młodych może się przeobrazić w zeza akomodacyjnego.

http://www.allaboutvision.com/conditions/hyperopia.htm

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: