Częstoskurcz nadkomorowy

Częstoskurcz nadkomorowy – szybki rytm serca pochodzący z przedsionków lub węzła przedsionkowo-komorowego.
Rytm jest regularny, 120-200 uderzeń na minutę.
Czasami nie jest zindentyfikowany w badaniu EKG.

Wyróżnia się:

* częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym

* częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy

* częstoskurcz przedsionkowy

* jednoogniskowy (jednokształtny)

* wieloogniskowy (wielokształtny)

http://www.emedicinehealth.com/supraventricular_tachycardia/article_em.htm#Supraventricular Tachycardia Overview

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: