Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy – zaburzenie rytmu serca, polegające na wystąpieniu przyśpieszonej czynności skurczowej serca, która pochodzi z ośrodka zlokalizowanego w mięśniu komór serca.

Częstoskurcz komorowy jest potencjalnym zagrożeniem do życia ponieważ może przejść w migotanie komór. Każdy przypadek utrwalonego częstoskurczu komorowego jest wskazaniem do natychmiastowego leczenia.

Visalli, G. Rodzinna encyklopedia zdrowia, 2002

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: