Choroba zezowa

Opis choroby zezowej :
Jest to niewłaściwe ustawienie gałek ocznych i towarzyszące temu zaburzenia w prawidłowym widzeniu.
Oko zezujące może być ustawione w górę lub w dół, może też być zmienne tzn. raz zezuje jedno oko potem drugie.

Rozróżniamy dwa rodzaje zeza :
- zez zbieżny (najczęściej spotykany)
- zez rozbieżny

Przyczyny choroby :
- u dzieci : przyczyną jest to że proces umożliwiający fuzje (złączenie obrazu z obu oczu) jest niewykształcony
- u dorosłych :
1) choroby siatkówki i nerwu wzrokowego uszkadzające elementy nerwowe odbierające wrażenia wzrokowe
2) niedowidzenie będące najczęściej skutkiem nie skorygowanej wady wzroku
3) bielmo, zaćma i inne stany chorobowe ograniczające przezierność układu optycznego oka,

Zez, a praca :
Zez uniemożliwia widzenie przestrzenne więc osoba na niego cierpiąca nie może podjąć znacznego grona prac. Widzenie przestrzenne jest możliwe tylko wtedy gdy człowiek patrzy na obiekt obojgiem oczu.

http://www.strabismus.org/

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: