Choroba uchyłkowa jelit

Choroba uchyłkowa jelit – jest to obecność licznych (od jednego do kilkuset) uchyłków w przewodzie pokarmowym (uchyłek jest kieszonkowatym uwypukleniem jelita, składaja się tylko z błony śluzowej i wyścielającej ją od zewnątrz otrzewnej, nie zawieraja warstwy mięśniowej).
Najczęściej występują one w jelicie grubym na terenie esicy (ponad 90 % wszystkich uchyłków). Nigdy nie występują w odbytnicy!
Prawie zawsze są to uchyłki nabyte. Uchyłki wrodzone mają marginalne znaczenie.

Pojawiają się zazwyczaj u osób starszych ( blisko 2/3 populacji w wieku podeszłym jest dotknięta tą chorobą).W większości przypadków uchyłki nie dają żadnych dolegliwości (tylko około 10 % chorych ma jakiekolwiek objawy).W starszym wieku choroba występuje z jednakową częstotliwością zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. W młodszym wieku uchyłki zdarzają się rzadko, a jeśli już to dotyczą głównie otyłych mężczyzn, dają cięższe objawy i częściej wymagają interwencji chirurgicznej.
Główną rolę w powstawaniu uchyłków może mieć dieta z niedostateczną zawartością włókien roślinnych, choroba uchyłkowa prawie nigdy nie występuje u wegetarian.

http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/diverticulosis/

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: