Białaczka szpikowa

Białaczka szpikowa:

Ostra białaczka szpikowa
Spowodowana jest rozplemem nowotworowym prekursorów komórek krwi
Charakteryzuje się ona nagromadzeniem niedojrzałych form komórek w szpiku.
Zmiany komórkowe zaczynają się od tych, w których nastąpiła zmiana programu genetycznego.
Ten rodzaj białaczki dotyczy głównie dorosłych (20% chorych stanowią dzieci)
Możliwe czynnik ryzyka:
* ekspozycja na benzen
* narażenie na promieniowanie jonizujące
* przebyta chemioterapia
Choroba pojawia się nagle i nie daje charakterystycznych objawów

Przewlekła białaczka szpikowa
Jest zespołem mieloproliferacyjnym polegającym na klonalnym rozroście przekształconej nowotworowo komórki macierzystej szpiku kostnego, zazwyczaj nie daje żadnych objawów i jest wykrywana przy rutynowym badaniu.

http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_1x_What_Is_Acute_Myeloid_Leukemia.asp

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: