Białaczka limfoblastyczna

Ostra białaczka limfoblastyczna jest to choroba która najczęściej dotyczy dzieci w wieku 3-5 lat, polega na zaburzonym rozwoju młodych limfocytów.
Notuje sie całkowite wyleczenie w 66% przypadków.
Objawy zazwyczaj pojawiają się nagle ( w ciągu 2tyg), w niektórych przypadkach proces ten jest rozciągnięty w czasie.

Przyczyny ostrej białaczki limfatycznej zazwyczaj są nie znane, w śród prawdopodobnych wymienia się czynniki związane z zanieczyszczeniem środowiska, skarżenie chemikaliami, obecność wirusów i bliskość przewodów wysokiego napięcia.

Jeśli lekarz stwierdzi białaczkę konieczna jest hospitalizacja.Na specjalistycznych oddziałach stosowana jest chemioterapia i radioterapia.
Terapie te wiążą ze sobą skutki uboczne takie jak wymioty, wypadanie włosów, zaburzenia w koordynacji ruchów jednak często umożliwia wyleczenie z choroby czyli doprowadzenie do remisji białaczki i podtrzymania tego stanu.
Niestety dla wielu chorych jest to leczenie niewystarczające i potrzebny jest przeszczep szpiku.

http://www.marrow.org/PATIENT/Undrstnd_Disease_Treat/Lrn_about_Disease/ALL/index.html

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: