Angina

Angina – choroba wywołana przez bakterie paciorkowców hemolizujących grupy A. jest ostrą, ogólnoustrojową chorobą zakaźną,
Jest to ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła

Choroba ta uważana jest za groźną ponieważ jest dużo powikłań do których może doprowadzić:
* chorobą reumatyczna
* ropień zagardłowy
* zapalenie zatok przynosowych
* zapalenie wyrostka sutkowatego
* infekcyjne zapalenie wsierdzia
* zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
* zapalenie kłębuszków nerkowych
* ropień około-migdałkowy
* zapalenie płuc
* zapalenie ucha środkowego

W leczeniu stosuje się najczęściej antybiotyki.

http://www.mayoclinic.com/health/tonsillitis/DS00273

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: