Alergiczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa – występuje w dwóch formach: utrzymujący się cały rok alergiczny nieżyt nosa niesezonowy oraz gorączka sienna występująca sezonowo na skutek pylenia roślin.
Gorączka sienna (nieżyt pyłkowy, pyłkownica) występuje w okresie kwitnięcia traw, drzew, krzewów, chwastów. Największe nasilenie jest od maja do lipca.
Leczenie polega na zażywaniu środków antyhistaminowych w postaci środków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa lub kropli.

Niesezonowy alergiczny nieżyt nosa utrzymuje się przez cały rok, objawy są podobne do tych przy gorączce siennej, ale alergenami jest kurz, sierść zwierząt, pierze itp.
Leczenie polega na usunięciu z otoczenia alergenów, zażywania leków takich jak w przypadku gorączki siennej oraz odczulanie w przypadku uczulenia na kurz.

http://www.cai.pl

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: