Agranulocytoza

Jest to bardzo groźna choroba polegająca na całkowitym niedoborze granulocytów we krwi obwodowej spowodowanym niemożnością ich wytwarzania przez szpik kostny lub też przez szereg reakcji powodujących rozpad bezpośrednio po ich wytworzeniu albo w procesie dojrzewania.

Skutkiem tego jest podatność na wszystkie zakażenia i infekcje, oraz ich szybkie rozprzestrzenianie. Chory wymaga hospitalizacji i dość intensywnego leczenia. Chory zazwyczaj ma wysoką gorączkę i jest w stanie ciężkim.
Objawy obejmują: wysoką gorączkę, ból gardła, przerost i przekrwienie migdałków z białoszarawymi nalotami i owrzodzeniami oraz przykry, cuchnący zapach z ust.

Zmiany chorobowe mogą się rozprzestrzenić i pojawiać na błonie śluzowej odbytu, pochwy lub warg sromowych. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby może powodować różne zakażenia np. zapalenie płuc. Ważne jest by w przypadku wszelkich zmian w gardle, na migdałkach sprawdzić liczbę krwinek białych. W anginach poziom leukocytów jest wysoki, z kolei w agranulocytozie jest wyjątkowo niski.

W leczeniu należy zidentyfikować czynnik, który wywołał agranulocytozę i natychmiastowo przerwać kontakt z nim.

red. Janicki K. Domowy poradnik medyczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1998

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: