Achalazja

Achalazja jest chorobą występującą u ludzi między 30 a 60 rokiem życia.

Achalazja powstaje w wyniku braku komórek Auerbacha w dolnym odcinku przełyku. Przez w/w ubytek komórkowy, dolny zwieracz przełyku nie rozkurcza się podczas przełykania pożywienia. Choroba początkowo sprawia kłopoty podczas jedzenia, w późniejszym etapie również podczas przełykania substancji płynnych.

Podczas trwania choroby, ogólne samopoczucie chorego jest dobre, a odżywianie prawidłowe. Pozwala to na odróżnienie achalazji od raka przełyku. pacjenta.

Achalazje możemy podzielić na 4 etapy :
1. brak jakichkolwiek zmian w obrazie radiologicznym
2. przełyk szeroki na mniej niż 4 cm
3. przełyk szeroki na 4 do 6 cm
4. przełyk szeroki na całej swojej długości

Leczenie achalazji :
* leczenie poprzez wykonanie operacji Hellera polegającej na wycięciu podłużnego odcinka z warstwy mięśniowej
* dieta pokarmu rozdrobnionego i papkowatego
* brak sytuacji stresujących
* sen na półsiedzący, zapobiega zachłyśnięciom

http://pl.wikipedia.org/wiki/Achalazja_przełyku

Symptomy:Lekarze specjaliści:Badania: