Praca przy komputerze

ByPPJ4XO3L28zi0CVd2aSvb5ZwN185.jpg
Dodano: 08:44 7 sierpnia 2008
Aktualizowano: 09:44 3 lipca 2012
Źródło: Żródła: Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) http://www.ciop.pl/11221.html

Jeszcze kilka lat temu panowało przekonanie, iż praca biurowa to najprzyjemniejszy i najłatwiejszy sposób zarobkowania.
Dziś wiemy, że wieloletni okres pracy z komputerem może powodować różnorakie dolegliwości zdrowotne.

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:

* długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg,

* intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie,

* zła organizacja pracy, szybkie tempo, odosobnienie podczas pracy mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji oraz wypalenia zawodowego.

„Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii […]” Dz.U.98.148.973

Właściwe ułożenie monitora:

- górna krawędź monitora powinna znajdować się nieco poniżej wysokości oczu
- odległość między tyłem monitora, a osobą pracującą obok powinna być większa niż 80 cm
- odległość między sąsiednimi monitorami powinna być większa niż 60 cm
- odległość monitora od oczu powinna wynosić 40 – 75 cm
- wprowadzając dane należy stosować uchwyt na dokumenty, umożliwiający odczytanie tekstu bez ciągłego pochylania głowy
- regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120° – po 60° w obu kierunkach
- ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub powinien być wyposażony w odpowiedni filtr
- obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności
- znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne
- jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy
- monitor powinien znajdować się pomiędzy oprawami oświetleniowymi i stać bokiem do okien, tak aby nie odbijało się w nim światło

Właściwe położenie klawiatury:

- klawiatura powinna być umieszczona na wysokości łokcia
- kiedy jest umieszczona wyżej powinno stosować się wsporniki nadgarstkowe
- zarówno pod klawiaturę jak i mysz powinno stosować się podkładki żelowe
- ręce podczas pisania na klawiaturze powinny być swobodne, nadgarstki nie mogą opierać się o kant stołu
- odległość między klawiaturą a przednią krawędzią stołu nie powinna być mniejsza niż 10 cm

Biurko powinno spełniać poniższe wymogi:

- powinno mieć jasny, matowy kolor i zaokrąglone brzegi
- powierzchnia blatu powinna być wystarczająco duża do posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska
- w przypadku gdy biurko nie posiada regulacji wysokości należy wyposażyć stanowisko w podnóżek
- miejsce pod biurkiem powinno być zajęte wyłącznie przez nogi i podnóżek

Krzesło musi mieć następujące cechy:

-dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi
- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów
- regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi
- regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu
- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°
- powinno posiadać podłokietniki

Przerwy:

- przerwa powinna być zapewniona po każdej godzinie pracy przy obsłudze komputera wówczas, gdy praca przy komputerze nie została połączona przemiennie z inną pracą.
- pracodawca powinien zapewnić pracownikowi:
* łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała,
* co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Podziel się ze znajomymi