Leczenie łagodnego rozrostu stercza

zExMmqIn8S7zW0H7l4arRR6O791vmm.jpg


Administrator

Dodano: 09:35 5 lipca 2011
Aktualizowano: 09:58 5 lipca 2011
Źródło: Autor: Sylwia Śliż

Zaburzenia hormonalne spowodowane starzeniem się organizmu mężczyzny mają związek z występowaniem łagodnego rozrostu stercza. Zmiany mikroskopowe zaczynają się pojawiać już po 35. roku życia, w ciągu następnych lat dochodzi do rozrostu komórek, aż do momentu wystąpienia objawów klinicznych.

Objawy jakie towarzyszą łagodnemu rozrostowi stercza podzielić można na przeszkodowe (związane z utrudnionym oddawaniem moczu) i podrażnieniowe (częstomocz, nykturia, naglące parcia). Leczenie łagodnego rozrostu stercza uzależnione jest od nasilenia poszczególnych objawów, a także od ewentualnego występowania powikłań, takich jak: zaleganie moczu i/lub występowanie zakażeń dróg moczowych.

W przypadku łagodnego rozrostu stercza stosuje się leczenie farmakologiczne lub zabiegowe, którego celem jest uwolnienie chorego od uciążliwych dolegliwości oraz zapobieganie wystąpieniu powikłań. W leczeniu farmakologicznym wykorzystuje się środki roślinne oraz leki chemiczne z grupy alfa–blokerów, których działanie polega na blokowaniu receptorów alfa, w efekcie czego poprawia się przepływ cewkowy przez relaksację mięśni szyi pęcherza moczowego. Stosowanie alfa–blokerów jest korzystne u osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, z kolei u osób z niskim ciśnieniem może stanowić przeciwwskazanie do stosowania.

Inną grupą leków stosowanych w farmakologicznym leczeniu łagodnego rozrostu stercza są związki hamujące wewnątrzkomórkowe przechodzenie testosteronu do jego aktywnej postaci – dihydrotestosteronu, są to tzw. inhibitory 5-alfa-reduktazy, które redukują masę stercza i hamują jego rozrost.

Jeżeli leczenie farmakologiczne nie przynosi poprawy, lub istnieją przeciwwskazania do jego stosowania, wówczas wykonuje się leczenie zabiegowe, które polega na przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego – TURP (używając przezcewkowo pętli elektrycznej usuwa się tkankę łagodnego rozrostu stercza) – efekt widoczny jest po około 3 miesiącach.

W rzadkich przypadkach, np. przy bardzo dużym gruczolaku z towarzyszącą mu kamicą pęcherza moczowego, wykonuje się operacyjne usunięcie rozrostu poprzez nacięcie powłok.

Podziel się ze znajomymi