Jak działa układ immunologiczny

4K20ZHDPi3282bgfob7W4zU2HNPzXQ.jpg


Administrator

Dodano: 09:09 23 listopada 2011
Aktualizowano: 09:27 23 listopada 2011
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Człowiek nie jest jakoś specjalnie wyróżniony, gdyż wszystkie organizmy złożone posiadają układ chroniący je przed zagrożeniami z zewnątrz. Co ciekawe, mimo że posiada on zdolność rozróżniania „swoich od obcych”, to zdarza się, że atakuje własny organizm (to tak zwane choroby autoimmunologiczne). Układ immunologiczny za pomocą konkretnych mechanizmów i działań potrafi zlokalizować, rozpoznać, zneutralizować i w końcu pozbyć się agresora. Mowa tutaj o grzybach, wirusach, bakteriach, organizmach pasożytujących, ale i na przykład białka, czy tak zwane wielocukry – wszystko to może być dla organizmu ludzkiego zagrożeniem, który to układ immunologiczny musi jakoś zniszczyć.

Jak on właściwie działa? Nasz układ ochronny jest zbudowany z limfocytów. Jest to po prostu sieć komórek, których geny sterują obroną naszego organizmu przed tym, co w danym momencie próbuje zaatakować nasz organizm. Limfocyty funkcjonują w płynach ustrojowych, ale również tkankach. Ciekawostką może być fakt, że stanowią one nawet 1% wagi całego ciała.

W nomenklaturze medycznej funkcjonują dwa typy odporności: swoista i nieswoista. W tym pierwszym przypadku mowa o sytuacji, kiedy to agresor zostaje przez limfocyty rozpoznany, a potem eliminowany. Dzieje się tak za każdym razem kiedy dostanie się on do naszego organizmu.

Istnieje również odporność nieswoista. Można ją rozumieć, jako pewne proste mechanizmy, które związane są z utrzymywaniem swoistego rodzaju bariery, która oddziela nasz organizm od czynników zewnętrznych. I tak na przykład tego typu rolę spełnia nasza skóra. Jeśli ona (jak i błony śluzowe) jest utrzymywana nieuszkodzona, to wtedy ten mechanizm obronny działa. Nasz organizm w różny sposób stara się ją chronić, chociażby poprzez wydzielanie pewnych substancji, które na przykład mają ją odpowiednio nawilżać.