Gruczoły dokrewne

Dodano: 08:55 14 listopada 2008
Aktualizowano: 14:02 24 stycznia 2012
Źródło: Dr Norman W. Walker "Kwitnące zdrowie" wydawnictwo Comes str. 57,58.59,60,61

Gruczoły dokrewne są to gruczoły wewnątrz wydzielnicze, które wytwarzają hormony – wyjątkowo ważne substancje, w bardzo małym stężeniu uwalniane prosto do krwi przez ścianki gruczołów w drodze osmozy. Artykuł opisuje działanie gruczołów dokrewnych i przybliża ich rolę w organizmie.

Sam proces wydzielania jest nader tajemniczy, ale nieodzowny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i utrzymania w nim równowagi. Nie ma właściwie w organizmie takiego narządu, którego czynność nie wymagałaby pośredniej czy bezpośredniej obecności hormonów. Wszystkie gruczoły dokrewne nieustannie wydzielają hormony, a sposób przenoszenia ich na miejsce oddziaływania czy współoddziaływania nazwałbym cudem.

Jakie to niezwykłe, że taka kropla krwi zawiera wszystkie hormony i w każdej sekundzie odpowiedni hormon jest dostarczony tam, gdzie jest potrzebny. Zapotrzebowanie na więcej hormonów też jest zaspokajane natychmiast — dotrą one bezbłędnie do głowy, żołądka, palców u nóg.

Energia spożytkowana przez gruczoły stanowi początkowo trudną do zdefiniowania siłę kosmiczną, która rodzi życie we wszechświecie.

Szyszynka to rodzaj anteny czy stacji odbiorczej dla energii kosmicznej, redukująca jej napięcie w momencie wnikania do organizmu ludzkiego do wielkości, jaką może on przyjąć, a każdy gruczoł, narząd i część ciała wykorzystać. Tu tkwi ten sekret, dlaczego przez wszystkie lata naszego życia ciało, dusza i umysł stanowią całość.

Kosmiczna siła życiowa jest wieczna i niezniszczalna, to tylko ciało ulega degeneracji i rozpadowi — o ile nie jest stale zaopatrywane w niezbędne substancje czynne, odżywiające i regenerujące komórki i tkanki, z których się składa.
Proces degeneracji wywołują różne przyczyny, o kilku już wspomniałem. Są to m.in. negatywne emocje, które atakują organizm człowieka i mogą go zniszczyć.

Wątroba

Wątroba to największy, najbardziej złożony i najaktywniejszy gruczoł dokrewny w twoim organizmie. Niedostateczna wiedza o jej funkcjonowaniu jest przyczyną zaburzeń, które wywołują bardzo wiele dolegliwości i chorób.

Do najczęstszych należą: zaparcie, biegunka, hemoroidy, kamienie żółciowe, żółtaczka, schorzenia woreczka żółciowego, cukrzyca, depresja, senność, nudności, nerwowość, ropnie, brodawki, marskość wątroby.

Ta przerażająca lista powinna w tobie wzbudzić chęć walki o zdrowie, a tym samym o życie, do czego jest niezbędna wiedza o funkcjonowaniu organizmu, a ponadto narzucenie sobie pewnej dyscypliny, jeśli chodzi o apetyt i niezdrowe nawyki żywieniowe.

Przemiana materii

Przemiana materii obejmuje przemiany chemiczne zachodzące w żywych komórkach wytwarzających energię niezbędną dla procesów życiowych oraz asymilację materii dostarczanej z zewnątrz do uzupełniania ubytków.

Przemiana materii to przetworzenie substancji odżywczych pobieranych w pożywieniu na „cegiełki” odbudowujące komórki i tkanki, aby mogły zaopatrywać organizm w energię niezbędną dla procesów życiowych.

Żywe, organiczne substancje odżywcze sprawiają, że procesy przemiany materii przebiegają sprawnie i harmonijnie. Ale kiedy w trakcie obróbki termicznej artykułów żywnościowych zostaną zniszczone zawarte w nich enzymy, pokarm straci swoją siłę życiową, wskutek czego przemiana materii, w której muszą uczestniczyć enzymy, odbywa się w niedogodnych, stresujących warunkach. Właśnie w takich warunkach rozwija się toksemia. Pokarm pozbawiony enzymów nie jest wystarczający, jeśli chodzi o przemianę materii, bez środków kompensacyjnych. Taki stan może trwać latami, aż nieoczekiwanie zaskoczy cię choroba. To, co jesz, zostaje podczas trawienia przetworzone na substancję płynną i rozłożone na atomy i cząsteczki, które z jelita wchłaniają się do wątroby. Działanie każdego gruczołu ma wpływ na procesy zachodzące w komórkach wątroby.

Trudno sobie wyobrazić, jak niezliczone ilości atomów płynnych składników pokarmowych, które się rozpadają i mieszają tworząc swoisty chaos, są wsysane dzięki włóknom mięśniowym ścianek jelita przez kosmki jelitowe, przechodzą przez sieć naczyń włosowatych, a potem żyłą wrotną zostają doprowadzone do wątroby. Ten cudowny proces jest możliwy, bo gruczoły dokrewne kontrolują i regulują każdą funkcję organizmu, zwłaszcza w trakcie przemiany materii. Każdy gruczoł w ramach swego własnego zakresu czynności wywiera wpływ na procesy zachodzące w komórkach wątroby.

To, co wydziela wątroba, bierze udział w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczów rozłożonych na takie składniki, jakie są potrzebne organizmowi.

Wątroba a węglowodany

Substancje odżywcze, zanim dotrą do wątroby, wędrują przez około 6-metrowe jelito cienkie i częściowo wraz z opuszczającymi je resztkami pokarmowymi przesuwają się do jelita grubego. Wprawdzie do jelita grubego należy wydalenie tej treści jelitowej, z której jelito cienkie pobrało już substancje odżywcze, ale zawsze coś jeszcze zostaje w resztkach pokarmowych. Toteż w pierwszej połowie jelita grubego są one przefiltrowywane pod kątem zawartości składników odżywczych i wchłaniane do krwi, a następnie do wątroby.

Otóż te substancje odżywcze mieszają się teraz z rozłożonym, gnijącym i trującym kałem, który wskutek zaparcia nie został jeszcze wydalony. Węglowodany to skrobia i cukier. Skrobia, docierając do wątroby, uszczelniłaby niejako cały organizm.

Trawienie skrobi zaczyna się już w jamie ustnej za sprawą śliny. Następnie oddziałują na nią soki trawienne w jelicie cienkim, aż zamieni się ona w cukier. Skrobia nie rozpuszcza się w wodzie, ale cukier tak. Cukier w postaci płynnej wchłania się do wątroby, gdzie po oddzieleniu glikogenu zostaje zamieniony w glukozę.

Komórki wątroby magazynują glukozę do momentu, aż będzie ona potrzebna organizmowi w celu wytworzenia ciepła i energii. Glikogen zaś zmienia glukozę w taki rodzaj cukru, jakiego wymagają komórki i tkanki, po czym zostaje on przetransportowany na miejsce przeznaczenia.

Pamiętaj, żebyś nie przeładowywał organizmu skoncentrowaną skrobią i skoncentrowanym cukrem, jeżeli chcesz być zdrowy.

Wątroba a białko

Białko jest substancją organiczną składającą się głównie z pierwiastków węgla, wodoru, azotu i tlenu. Białko, w różnych formach, występuje tylko w materii ożywionej, w organizmie ludzkim i w organizmach zwierzęcych i roślinnych.

Jest podstawowym składnikiem komórek i tkanek. Składa się z około 23 różnych aminokwasów. Ani białka, ani aminokwasy nie docierają przez jelito do wątroby niezmienione.

Białko i wszystkie aminokwasy zostają rozłożone w procesie trawiennym na cząsteczki. W takiej postaci, jako pojedyncze atomy i cząsteczki, wchłaniają się do wątroby. Wątroba syntetyzuje je znów w aminokwasy i białka niezbędne do regeneracji i uzupełniania poszczególnych zużytych komórek i tkanek.

Są trzy źródła, z których wątroba czerpie materiał niezbędny do odbudowy aminokwasów i białka:
– białko zawarte w warzywach, w tym w różnych odmianach sałaty, w owocach, orzechach i ziarnach oraz w sokach z tych warzyw i owoców,
– skoncentrowane białko pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, ryby) oraz skoncentrowane – białko zawarte w uzupełniających artykułach spożywczych, czyli tzw. wypełniaczach, powietrze, którym oddychamy.

Dwa pierwsze źródła nie wymagają objaśnień. Trzecie — powietrze — znane każdej żywej istocie, ale niepostrzegane ani nierozumiane czy nieszanowane jako niezbędne źródło białka. Powietrze, którym oddychamy, składa się w prawie 80 % z azotu i w 20 % z tlenu. Azot wchodzi w skład wszystkich aminokwasów i białek.

Tlen wspiera oddychanie i stanowi ważny składnik organizmu ludzkiego i zwierzęcego. Wytwarza ciepło. Wszystkie aminokwasy składają się z azotu, tlenu, wodoru i węgla. Węgiel wchodzi w skład naszego pożywienia, jest też stale użytkowany przez tlen pobierany z powietrza. Tlen jest następnie przenoszony przez krew.

Azot, który wdychamy, jest transportowany przez krew do wątroby, gdzie zostaje rozłożony na atomy i cząsteczki, służące potem do odbudowy aminokwasów, z których powstanie białko komórek.

Niesłuszny jest pogląd, że nasz organizm potrzebuje pełnowartościowego białka. To, czego potrzebuje naprawdę, to są atomy i odpowiednie cząsteczki, czyli materiał, z którego może zbudować typ białka niezbędny dla danych komórek i tkanek, aby były zdrowe.

Co to znaczy „białko pełnowartościowe”?

Białko pełnowartościowe zawiera wszystkie 23 aminokwasy. Wątroba absolutnie nie może przyjąć takiego białka w niezmienionej postaci. Musi ono być najpierw rozłożone na aminokwasy, zanim zostanie poddane procesom trawiennym. Powiedz, czy zjadłbyś całego, żywego kurczaka, kaczkę, bażanta lub gęś? Chyba nie. Najpierw pozbawiłbyś zwierzę życia i odciąłbyś mu głowę. Następnie oskubałbyś je z piór. Dopiero potem patroszyłbyś je i kroił, a nawet po przyrządzeniu też jadłbyś tylko po jednym kawałku na raz. Prawda? Podobnie dzieje się z białkiem. Każdy kawałek mięsa, każde białko zwierzęce, ryb czy drobiu składa się z aminokwasów, aminokwasy z kolei składają się z atomów i cząsteczek w określonych ilościach. W twoim układzie trawiennym i białko, i aminokwasy zostaną przetworzone na takie składniki, jakie będą mogły się wchłonąć do wątroby przez ścianki jelita. W wątrobie zaś zostaną zgromadzone i przekształcone w typ białka, który w danej chwili jest organizmowi potrzebny.

Wątroba a tłuszcze

Ilość i jakość tłuszczów w naszym pożywieniu i organizmie wydaje się zagadką dla większości ludzi. Jednocześnie stanowi on też dla wielu ludzi ogromny problem. Grubi chcieliby schudnąć, a chudzi przytyć. Taka jest natura ludzka. Jak się zachowują tłuszcze w organizmie i jakie będą tego następstwa, trudno czasami przewidzieć. Ktoś np. pościł przez wiele dni i zamiast schudnąć stwierdza ku swemu zdumieniu, że przybyło mu parę kilo. A z drugiej strony osoba szczupła pochłania nienormalne ilości przysmaków i nie tyje.

W zasadzie tłuszcze są związkami kwasów, których cząsteczki składają się z węgla, tlenu i wodoru. Z wzoru chemicznego tych trzech pierwiastków możemy się domyślić, czy mamy do czynienia z płynnym, „chudym” olejem roślinnym, czy ze stałym, „tłustym” tłuszczem zwierzęcym.

Organizm może zużyć tłuszcze pokarmowe dopiero po rozłożeniu ich cząsteczek na pierwiastki, z których się składają. W przebiegu przemiany tłuszczowej zostają przekształcone w substancję łatwo się prześlizgującą i strawione do swoich pierwotnych kwasów tłuszczowych, aby mogły być z wątroby rozprowadzone w organizmie.

Tłuszcze są związkami poszczególnych kwasów z gliceryną, kwasy te składają się z tlenu, węgla i wodoru. Zachwianie równowagi między tymi pierwiastkami sprawia, że tkanka tłuszczowa zaczyna się odkładać w naszym ciele, czego nikt nie lubi.
Pewna pulchność u dziecka, jeśli jest równomierna i ukształtowana naturalnie przy dobrze zrównoważonym odżywianiu, jest dopuszczalna. Ale zbytnia tusza wywołuje inklinację do powiększania się migdałków, tarczycy, węzłów chłonnych. Poza tym w organizmie takiego dziecka wytwarza się za dużo śluzu, co wywołuje z kolei skłonność do przeziębień i innych chorób wieku dziecięcego.

Kiedy wyrasta się z wieku młodzieńczego, nadmierna tusza równa się praktycznie chorobie. Ludzie grubi nie wiedzą, co to prawdziwe zdrowie i z biegiem czasu mogą dostać zapalenia płuc, udaru mózgu, miażdżycy i innych śmiertelnych chorób.
W wieku 30 lat trzeba sobie postawić za cel uzyskanie szczupłej sylwetki. Realizacja tego celu jest możliwa, jeżeli przezwyciężysz obżarstwo i lenistwo. Aktywność fizyczna, umiar w doborze i w ilości jedzenia prowadzą do zredukowania nadwagi i zapobiegają tyciu.

Podziel się ze znajomymi