Alkohol szkodzi bardziej niż narkotyki


Administrator

Dodano: 09:05 22 marca 2011
Aktualizowano: 12:36 7 sierpnia 2013
Źródło: Autor: Sylwia Śliż

Alkohol szkodliwszy niż narkotyki? Autorzy badania opublikowanego w brytyjskim piśmie Lancet stwierdzili, że alkohol jest bardziej szkodliwy niż niektóre nielegalne narkotyki, pod uwagę brano także jego wpływ na społeczeństwo.

Obecny system klasyfikacji narkotyków opracowany przez Niezależną Komisję Naukową ds. Narkotyków (ISCD) ma, jak twierdzą autorzy publikacji, niewielki związek z ich rzeczywistą szkodliwością, a narkotyki legalne są co najmniej tak samo szkodliwe jak nielegalne.

Biorąc pod uwagę wpływ narkotyków na ciało ludzkie, a także inne czynniki (koszty dla systemu opieki, więziennictwa, konsekwencje dla rodziny, konsekwencje społeczne), ekspercki komisji opracowali własny system oceny szkodliwości substancji, wśród narkotyków uwzględniono m.in. exstasy i marihuanę.

Alkohol pity w nadmiarze uszkadza niemal wszystkie układy organizmu, o wiele częściej prowadzi do śmierci i wiąże się z większą liczbą przestępstw niż większość innych narkotyków, a biorąc pod uwagę skutki społeczne, to właśnie alkohol jest najbardziej niebezpieczny. W skali od 0 do 100, alkohol uzyskał 72 punkty, heroina – 55, a kokaina – 54.

Zdaniem autorów, należy kłaść większy nacisk na programy edukacyjne i profilaktyczne, należy także zwiększyć cenę alkoholu, aby nie był on powszechnie dostępny.

Podziel się ze znajomymi