O zaburzeniach świadomości słów kilka


Administrator

Dodano: 08:27 12 stycznia 2012
Aktualizowano: 10:50 12 stycznia 2012
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Stan, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z tego co dzieje się wokół niego, w jego zewnętrznym środowisku, a także z tego co dzieje się wewnątrz niego, jak chociażby z własnych procesów myślowych, jest w stanie reagować somatycznie i autonomicznie nazywany jest świadomością. Mówiąc inaczej jest to stan optymalny umożliwiający człowiekowi orientację i samoorientację.

Można powiedzieć, że świadomość jest wewnętrzną reprezentacją rzeczywistości, to także dostęp do reprezentacji umysłowych.
Współcześni badacze tego obszaru ludzkiej psychiki stosują opracowany przez polskiego psychologa – Janusza Reykowskiego, schemat poziomów świadomości:

1. Intensywne pobudzenie. Występuje ograniczenie świadomości i rozproszenie uwagi.

2. Czujność. Świadomość jest pełna, a uwaga selektywna.

3. Swobodne czuwanie. Uwaga jest płynna i występuje wolne skojarzenie.

4. Senność. Następuje ograniczenie świadomości i lekkie stany pomroczne.

5. Lekki sen. Świadomość zostaje zniesiona, występują marzenia senne.

6. Głęboki sen. Całkowite zniesienie świadomości i słaba wrażliwość na stymulację.

7. Coma, śpiączka. Zupełny brak świadomości i niewrażliwość na jakakolwiek stymulację.

W zaburzeniach świadomości występuje różnie nasilona dezorientacja oraz izolacja od rzeczywistości. Pojawia się fragmentaryczne postrzeganie otoczenia i problemy ze skupieniem uwagi. W różnym stopniu obserwuje się splątanie myślowe i zaburzenia procesu pamięci. Cechy te są wspólne dla dwóch grup zaburzeń: ilościowych i jakościowych.

Ilościowe zaburzenia świadomości to jej ograniczenie. W tej grupie występuje przymglenie świadomości, pojawiają się złudzenia, bardzo silna potrzeba snu – senność patologiczna, stan podobny do snu głębokiego – sopor, inaczej półśpiączka oraz śpiączka, która może zostać wywołana przez cukrzycę, uraz, udar czy czynniki toksyczne. Do ilościowych zaburzeń zalicza się także zwężenie pola świadomości, czyli krótkotrwały stan psychotyczny, w którym pamięć jest fragmentaryczna, występuje gniew, afekt i silne wzruszenie.

Wśród jakościowych zaburzeń świadomości wyróżnia się natomiast delirium, czyli rozwijający się powoli zespół majaczeniowy. W czasie delirium następuje całkowita dezorientacja w czasie i przestrzeni, omamy, zwłaszcza wzrokowe, urojenia, silne lęki i niepokój ruchowy – nadpobudliwość oraz częściowy brak pamięci. Delirium najczęściej rozwija się stopniowo, zdarzają się jednak ostre przypadki. Pojawia się w chorobie alkoholowej, ale też w chorobach zakaźnych. W tym ostatnim przypadku przebiega wraz z wysoką temperaturą.

Drugim z jakościowych zaburzeń jest zespół pomroczny. Obserwuje się w nim zaburzenia orientacji, podobnie jak w delirium lęk i pobudzenie ruchowe, charakterystyczne pobudzenie ruchowe – wyładowania czynności popędowych, agresja, ucieczki, próby samobójcze oraz niepamięć epizodu. Zespół pomroczny występuje w padaczce, rozwija się i kończy szybko i nagle.

Zespół pomroczny występuje w dwóch odmianach, drugą z nich jest zespół pomroczny jasny, w którym orientacja zachowana jest dość dobrze a tok myślenia prawidłowy, czasem jedynie zwolniony. Chory zdolny jest do wykonywania złożonych czynności, takich jak dalekie podróże czy przestępstwa. Mimo, iż wydaje się, że w tym przypadku nie ma żadnych zaburzeń, okazuje się, że występuje całkowita niepamięć epizodu, zdarzenia lub jego fragmentu. Najczęściej spotyka się u przestępców, którzy nie pamiętają aktu zbrodni.

Ostatnim przypadkiem jaki poruszę jest zespół splątaniowy. Towarzyszy on ciężkim stanom somatycznym w przebiegu chorób wewnętrznych, a także w przypadku uszkodzeń mózgu. Chory wykazuje zupełną dezorientację co do otoczenia, czasu, osób jak i własnej osoby, lęk, występuje silne pobudzenie ruchowe, ograniczone jednak to niewielkiej przestrzeni (drapanie, skubanie), zaburzenia postrzegania, omamy i złudzenia, a także całkowita niepamięć. Pojawia się w przypadku intoksykacji – zatruciem toksyną, może także zwiastować schizofrenię.

Podziel się ze znajomymi