Czym są obsesje i kompulsje?

Dodano: 08:59 21 grudnia 2016
Aktualizowano: 08:59 21 grudnia 2016
Źródło:

Problem, które jest z nimi związany określany bywa  nerwicą natręctw. Zalicza się do grupy zaburzeń lękowych. Cechą charakterystyczną jest występowanie natrętnych myśli oraz przymusowych zachowań. Pierwsze z z wymienionych określa się mianem obsesji. Drugie to kompulsje.

Obsesje to to irracjonalne myśli, które występują u chorego na nerwicę natręctw. Pojawiają się one niezależnie od nas. Jest to w pewien sposób zautomatyzowane. Myśli te mogą być bardzo częste. Zwykle występują przez dłuższy czas. Są uporczywe i przede wszystkim trudne do powstrzymania. Obsesje mogą dotyczyć różnych rzeczy. Najczęściej jednak są związane z przemocą, religią, zdrowiem i śmiercią. Mogą dotyczyć seksualności. Obsesje pojawiają się też w związku z dążeniem do perfekcji, zapinania wszystkiego na „ostatni guzik”. Mogą dotyczyć również próby zachowania czystości ciała, np. niechęć przed dotykaniem pewnych przedmiotów, bo pobrudzą itd. Obsesje mogą wywołać kompulsje. W tym wypadku będzie to ciągła potrzeba mycia ciała. Obsesje często związane są z pewną natrętną niepewnością. Za przykład posłuży tutaj myśl o tym, czy zamknęło się drzwi i wyłączyło gaz. Oczywiście to, że się ona pojawia w naszej głowie nie oznacza od razu, że to obsesja.

Kompulsje, czyli przymusowe zachowania (określane też jako rytuały) są wykonywane w celu uniknięcia pewnych wydarzeń. Te czynności wynikają z założenia chorego, że coś (niedobrego zwykle) stanie się w momencie, gdy nie zostaną one wykonane. Kompulsje dotyczą wielu rzeczy. Wspomniana obsesyjna niepewność związana z wyłączeniem gazu i zamknięciem drzwi, może wywołać zachowanie w postaci ciągłego wracania, sprawdzania po kilka razy. Kompulsje mogą być np. związane z ciągłym dotykaniem pewnych przedmiotów.

Często spotykane jest też wielokrotne powtarzanie pewnych rzeczy. Do tej grupy należy między innymi wspomniane sprawdzanie, czy zostały zamknięte drzwi. Kompulsje mogą też być związane z manipulacjami dotyczącymi ciała. Dotykanie jego pewnych części, albo wyrywanie włosów. W tej grupie znajdują się również kompulsje związane z potrzebą wykonania konkretnej liczby kroków.