Profilaktyka przed wyjazdem do krajów tropikalnych


Administrator

Dodano: 09:03 3 marca 2011
Aktualizowano: 11:17 13 maja 2011
Źródło: Autor: Sylwia Śliż

Profilaktyka przed wyjazdem do krajów tropikalnych. W ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie wyjazdami do krajów tropikalnych. Niestety, jedynie co trzeci polski turysta odwiedzających egzotyczne regiony świata stosuje jakąkolwiek formę profilaktyki występujących tam chorób.

Strefa tropikalna obejmuje kraje położone pomiędzy zwrotnikami, panują tam odmienne od naszych warunki zdrowotne, kształtowane nie tylko przez klimat, ale także przez czynniki socjalne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne.

Niski poziom profilaktyki wśród polskich turystów związany jest przede wszystkim z brakiem wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia w krajach tropikalnych, gdzie występują choroby zakaźne i pasożytnicze nieznane w innych częściach świata.
Rozmieszczenie chorób jest znacznie zróżnicowane w poszczególnych rejonach, krajach, a nawet w obrębie jednego kraju. Na zróżnicowanie wpływa także rodzaj aglomeracji, inne schorzenia występują w miastach, inne na wsi, a inne na wybrzeżu, a jeszcze inne w środowiskach odległych od cywilizacji niż poddanym jej wpływom.

Praktyczne zalecenia profilaktyczne powinny brać pod uwagę nie tylko rejon i środowisko, do którego się wyjeżdża, ale także charakter pobytu (wyjazd do pracy, wyjazd rekreacyjny), jego warunki i czas.

Należy wziąć pod uwagę potrzebę adaptacji osoby nowo przybyłej do warunków panujących w tropiku, a także możliwe początkowe osłabienie odporności, gdyż nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń dla zdrowia w związku z wyjazdem.

Ogólne zalecenia należy z czasem modyfikować ze względu na postęp wiedzy i doświadczenie nabyte podczas pobytu w danym rejonie.

Standardowe procedury postępowania obejmują: przygotowanie przed wyjazdem, zalecenia w czasie podróży i pobytu, oraz badania po powrocie.

Przygotowanie przed wyjazdem.

Należy wykonać obowiązkowe badania lekarskie przed wyjazdem i po powrocie, a także skonsultować się z lekarzem, na co najmniej 8 tygodni przed wyjazdem, aby wyjeżdżający mógł wykonać szczepienia i dodatkowe badania specjalistyczne.
Obecnie obowiązkowo szczepi się jedynie przeciw żółtej gorączce (przy podróży poza równik). Podróżując do krajów o dużym zagrożeniu powinniśmy zasięgnąć rady lekarza co do potrzeby szczepienia przeciw WZW typu A, tężcowi, odrze, durowi brzusznemu i błonicy.

Jeżeli osoba poważnie chorowała w przeszłości, powinna zabrać ze sobą krótką historię choroby w języku kraju docelowego lub angielskim, wynik ostatniego badania EKG, RTG klatki piersiowej, a także zapas leków używanych codziennie lub okresowo.

Kompletując bagaż powinniśmy zwrócić uwagę, aby odzież nie byłą z tworzywa sztucznego, obuwie powinno być lekkie, lecz pełne, należy również pamiętać o stosownym nakryciu głowy i ciepłym ubraniu. Do bagażu warto też wrzucić zapas emulsji ochraniającej przed nadmiernym opalaniem i środki przeciw owadom (repelenty).

Zalecenia w czasie podróży.

W czasie długiej podróży, gdy zmuszeni jesteśmy do trwania w jednej pozycji przez dłuższy czas, możemy mieć problemy z zastojami żylnymi, niedociśnieniem pozycyjnym, wzdęciami brzucha, wysychaniem górnych dróg oddechowych i spojówek.
W miarę możliwości wskazana jest lekka gimnastyka w trakcie podróży (okresowe wstawanie, poruszanie głową, ramionami, stopami, rękoma, głębokie wdechy), a także umiarkowanie w jedzeniu i piciu napojów zwłaszcza alkoholowych i gazowanych.

Zalecenia w czasie pobytu w tropikach.

Pobyt w kraju tropikalnym wymaga aklimatyzacji, która polega na unikaniu przez kilka dni większych wysiłków fizycznych i nadmiernego nasłonecznienia, a także nadmiaru pożywienia i napojów alkoholowych. Aklimatyzacja do zmiany czasu wymaga około 1 dnia na każde 1-2h różnicy czasu.

Czego należy unikać:
– przede wszystkim należy unikać spożywania dań sporządzonych z surowego mięsa, ryb, owoców morza, surowych owoców i warzyw, oraz produktów mlecznych i nabiału – w miarę możliwość należy wybierać produkty pakowane sterylnie;
– niewskazane jest chłodzenie płynów kostkami lodu, nawet w najlepszej restauracji;
– należy unikać spożywania wody nieprzegotowanej;
– niewskazana jest kąpiel w miejscach usuwania lokalnych ścieków – najlepiej korzystać z hotelowych basenów.

Podziel się ze znajomymi