Rak sutka

uI5BP7nal1Qh7Q5TQpdUasvZDCLPT7.jpg
Dodano: 09:00 13 czerwca 2008
Aktualizowano: 08:44 22 lipca 2013
Źródło:

Rak sutka – Diagnoza raka sutka niekoniecznie musi być wyrokiem, leczenie może być niezwykle skuteczne. Profilaktyka i odpowiednio wczesna terapia zapobiega przerzutom.

Rak sutka (zwany potocznie rakiem piersi) jest najczęstszym złośliwym nowotworem dotykającym kobiety, a zarazem nowotworem powodujących najwięcej zgonów wśród kobiet.

Statystyki:

Stanowi 20% złośliwych nowotworów dotykających kobiety. Rzadko dotyka mężczyzn – około 1 % zachorowań ( częstość 100 razy mniejsza niż w przypadku kobiet). Najczęściej chorują kobiety rasy białej. W Polsce na 100000 kobiet co roku około 40 zapada na raka piersi, a umiera około 4950. W USA co roku wykrywa się około 180000 przypadków tego nowotworu z czego około 44000 kobiet umiera. W krajach wysoko uprzemysłowionych ryzyko zachorowania jest większe dwu lub trzykrotnie niż w Polsce, która należy do krajów o przeciętnej zachorowalności na raka piersi. Największa zachorowalność następuje po 50 r. ż.

Główne rodzaje:

Najczęstszym rodzajem raka piersi jest rak przewodowy wywodzący się z nabłonka przewodów gruczołu sutkowego (do 75% przypadków). Kolejnym rodzajem raka piersi jest rak zrazikowy, który wywodzi się ze zrazików gruczołu piersiowego(5-10% przypadków). Oba rodzaje nowotworów mogą być inwazyjne lub nieinwazyjne. Najlepsze rokowania są w przypadku raków cewkowego i rdzeniastego, które występują najrzadziej.

Czynniki ryzyka:

•Wiek – powyżej 35 roku życia następuje wzrost zachorowalności, a szczyt w wieku powyżej 50 lat. Zachorowanie przed 30 rokiem życia są rzadkie.

•Czynniki hormonalne egzogenne i endogenne – endogenne czyli wczesne pokwitanie (pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia) i późna menopauza, egzogenne czyli częste stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, które zawierają estrogeny przede wszystkim przez młode kobiety, długotrwała hormonalna terapia zastępcza.

•Czynniki genetyczne – 5% raków piersi ma charakter dziedziczny , co jest efektem mutacji głównie w genach BRCA1, BRCA2 i p53. U kobiet, które są nosicielami tych mutacji ryzyko zachorowania wynosi od 50-85% i przede wszystkim nosicielki tych mutacji powinny wykonywać profilaktyczne badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi. Do tych badań należą USG piersi oraz mammografia (od 25-30 r. ż.) , od 25 r. ż. USG narządów płciowych, samobadanie piersi od 20 r. ż. co miesiąc. Ryzyko zachorowania zmniejsza usunięcie jajników, jajowodów oraz macicy pomiędzy 30 a 35 r. ż., terapia tamoksyfenem działającym antyestrogenowo oraz amputacja obu piersi.
Kolejnym czynnikiem genetycznym jest obciążenie rodzinne, które dotyczy 10% chorych (choroba u matki lub siostry).

Testom genetycznym powinna poddać się każda kobieta i mężczyzna. Ryzyko dziedzicznego przekazania mutacji dziecku wynosi 50%.

•Dieta – Otyłość, alkohol, nadmierna ilość tłuszczy zwierzęcych zwiększa ryzyko zachorowania. Nadwaga zwiększa ryzyko raka przede wszystkim w okresie pomenopauzalnym. Zalecany jest wysiłek fizyczny zmniejszający ryzyko zachorowania, który polepsza sprawność układu odpornościowego i redukuje tkankę tłuszczową. Alkohol m. in. zwiększa poziom estrogenów, zaburza pracę układu odpornościowego, ułatwia transport karcynogenów do piersi, uniemożliwia sprawną pracę mechanizmów naprawczych DNA,.

•Palenie papierosów – ryzyko wzrasta o około 30%. Najbardziej narażone są kobiety, które zaczęły palić przed 20 r. ż i palą co najmniej zawartość jednego opakowania dziennie.

•Insektycydy (środki owadobójcze) takie jak DDT (występuje pod nazwą Azotox, Ditox, Tritox), PCB zwiększają ryzyko zachorowania, gdyż wykazują silne działanie rakotwórcze. Stosowanie PCB w USA jest zabronione, a w Polsce i UE legalne

•Choroby – choroby takie jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi.

•Promieniowanie jonizujące . 1% przypadków raka piersi spowodowany jest ekspozycją piersi na promieniowanie stosowane w medycynie np. w czasie badań RTG, radioterapii etc.

•Przebyty rak piersi po stronie przeciwnej oraz inne nowotwory takie jak macicy i jajników. Kobiety, które przeszły raka piersi mają około 3-krotnie większe ryzyko na zachorowanie na raka drugiej piersi.

•Późna pierwsza ciąża – po 30 roku życia.

•Miejsce zamieszkania – kobiety mieszkające w dużych miastach chorują częściej, gdyż posiadają bardziej zbitą tkankę budującą pierś.

•Położenie geograficzne – najczęściej chorują mieszkańcy Europy i Ameryki Północnej, rzadko Azji czy Afryki.

Objawy raka sutka:

•Twardy guz, wyczuwalny dotykiem.

•Obecność wydzieliny lub krwawienie z sutka – rzadki objaw raka. Krwisty wyciek może oznaczać obecność brodawczaka przewodów mlecznych (brodawczak wewnątrzprzewodowy), który jest niezłośliwą zmianą.

•Wciągnięcie skóry, obecność zagłębienia w postaci dołka.

•Pogrubienie, zaczerwienienie i stwardnienie skóry – tak zwana ,,skórka pomarańczy”. Jest to objaw zaawansowanego raka piersi.

•Powiększenie węzłów chłonnych od strony guza w dole pachowym.

•Zmiana wielkości lub kształtu piersi.

•Bóle spowodowane przerzutami – objaw zaawansowanego raka.

•Bardzo rzadko rak piersi występuje w postaci choroby Pageta, występującą z częstością 0,5-5% i zwykle u kobiet po przebytej menopauzie. Występuje wtedy świąd, pogrubienie, krwawienie i zmiana barwy w obrębie brodawki sutkowej. Zwykle jest to pojedyncza zmiana. Występuje także ból i nadwrażliwość w obrębie brodawki.

Każda kobieta (od około 20 roku życia) powinna raz w miesiącu, tydzień po zakończeniu miesiączki przeprowadzić samobadanie piersi i co roku chodzić na kontrolne badanie.

Stosowane badania:

1.Badania obrazowe
•Mammografia – podstawowe badanie
•Ultrasonografia (USG) – stosowana zazwyczaj jako uzupełnienie mammografii.
•Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI)

2.Badania mikroskopowe
•Badanie cytologiczne (np. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa)
•Badanie histopatologiczne (biopsja grubo igłowa, lub chirurgiczne wycięcie fragmentu guza)
3.Badania kliniczne
•Badanie podmiotowe
•Badanie przedmiotowe

Przebieg i rokowania:

Nieleczony rak piersi zawsze prowadzi do zgonu. Rak piersi rozprzestrzenia się poprzez krew i układ chłonny. Przerzuty umiejscawiają się najczęściej w węzłach chłonnych pachowych od strony zajętej przez nowotwór piersi. Kolejnym miejscem przerzutów obejmujących układ limfatyczny są węzły chłonne piersiowe.

Przerzuty drogą krwionośną mogą wystąpić bez względu na obecność przerzutów w układzie chłonnym i lokalizują się w kościach, ośrodkowym układzie nerwowym, płucach i innych narządach.

Rokowanie w przypadku raka piersi zależy od: wieku, rodzaju przerzutów, wielkości guza, typu histologicznego i złośliwości raka. Wielkość guza należy do najważniejszych czynników rokujących. Potwierdzono liniową zależność między wielkością guza a rokowaniem. Prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych leżących w dole pachowym wynosi do 20% w przypadku guzów poniżej 1 cm, a w przypadku guzów powyżej 5 cm wynosi aż 60%.

U kobiet w ciąży rak piersi jest wykrywany zwykle w zaawansowanym stadium co pogarsza rokowania, a usunięcie ciąży ich nie poprawia. U kobiet w ciąży m. in. zmniejszona jest czułość badania palpacyjnego piersi.

Złym czynnikiem rokującym jest wiek pacjentów. Ma miejsce następująca zależność – im młodszy jest pacjent tym stopień złośliwości raka jest większy i większe jest prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów chłonnych.

W Polsce niestety tylko w 20% przypadków rozpoznaje się raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania.

W ciągu 5 lat po leczeniu następuje 85% nawrotów.

W zależności od stopnia zaawansowania wyróżnia się następujące odsetki 5-letnich przeżyć.
•Stadium I – 95%
•Stadium II – 50%
•Stadium III – 25%
•Stadium IV – poniżej 5%

Leczenie:

1. Leczenie chirurgiczne
a)operacja doszczętna – polega na usunięciu gruczołu piersiowego razem z węzłami chłonnymi pachy u chorych w stopniu zaawansowania I i II.

b) Operacja oszczędzająca – stosowana, gdy wymiar guza nie przekracza 3 cm i polega na usunięciu guza nowotworowego z marginesem zdrowej tkanki oraz pachowych węzłów chłonnych u kobiet w stopniu zaawansowania 0, I i II. Dodatkowo przeprowadza się napromieniowanie piersi po operacji. Operacje oszczędzające najczęściej wykonuje się sposobem Pateya (bez usuwania mięśni piersiowych) lub Halsteda (z usunięciem mięśni piersiowych) w zależności od rodzaju guzów.

c) Operacja paliatywna – stosowana u chorych mających nieuleczalnego, uogólnionego raka piersi w takich przypadkach jak wznów na ścianie klatki piersiowej.

2. Radioterapia
Radioterapia najczęściej jest stosowana po przebytej operacji, rzadziej bywa stosowana przedoperacyjnie, a częściej jako sposób leczenia paliatywnego. Zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu choroby i wydłuża przeżycie.

3. Chemioterapia
Chemioterapia jest stosowana najczęściej u wszystkich chorych i ma na celu zniszczenie pojedynczych, niewykrywalnych komórek nowotworowych.

4. Hormonoterapia
Stosowana w przypadkach dobrze rokujących, u chorych, których komórki raka mają receptory dla estradiolu i progesteronu – wykorzystuje się fakt, iż rak piersi rozwija się w tkance wykazującej hormonozależność. Estrogeny wykazują pobudzające działanie na komórki nowotworowe. Stosowana jest terapia tamoksyfenem wraz z usunięciem jajników lub ich supresja, co zmniejsza stężenie estrogenów i w wyniku tego zwiększa znacząco przeżycie chorych.

Rekonstrukcja piersi po amputacji

Mastektomia (usunięcie) piersi powoduje jak wiadomo kalectwo fizyczne, jak i uraz psychiczny, dlatego też jest możliwość odtworzenia amputowanej piersi w celu poprawy jakości życia pacjentki. Rekonstrukcję można wykonać bezpośrednio po operacji lub w późniejszym terminie w zależności od przypadku. Zabieg ten przyśpiesza powrót kobiety do równowagi psychofizycznej. Niestety do dzisiaj operacja rekonstrukcji piersi nie jest refundowana i nie każdą pacjentkę na nią stać. Przeciwwskazaniem do zabiegu odtworzenia piersi jest uogólniona choroba.

Podziel się ze znajomymi