Nowotwory część III

xY194T0tyf9xLaR29s1SZ8aK4EM1vQ.jpg


Administrator

Dodano: 09:37 18 maja 2011
Aktualizowano: 08:57 22 lipca 2013
Źródło: Autor: Sylwia Oczoś-Zajdel

Wyrok czy tylko ciężka choroba. I odwieczne pytanie dlaczego ja?

Część III Rodzaje nowotworów i czynniki je generujące.

Wszelka szansa efektywnego leczenia nowotworów uzależniona jest od tego jak wcześnie zostaną wykryte i rozpoznane zmiany nowotworowe. Dlatego w postępowaniu lekarskim powinna dominować troska o jak najwcześniejsze wykrycie pierwszych symptomów choroby nowotworowej.

Objawy kliniczne zależą od jego lokalizacji, występowania przerzutów i od rodzaju zaburzeń ogólnoustrojowych.

Do toksycznych konsekwencji rozwijających się zmian nowotworowych należą przede wszystkim: znużenie, apatia, gorączka, ubytek wagi, neuropatia, zaburzenia metaboliczne i zmiany psychiczne.

Podstawowym pojęciem jest tu nazwa nowotwór. Słowo rak jednak nie jest jego synonimem gdyż dotyczy tylko zmian nowotworowych w komórkach nabłonkowych, które pokrywają różne narządy w organizmie człowieka. Komórki nabłonkowe wyściełają też m.in. układ pokarmowy lub oddechowy i w przypadku zaburzeń regulacji podziałów komórek w tych układach mamy do czynienia zazwyczaj z nowotworem określanym przez fachowców jako rak.

Białaczki stanowią około 50% wszystkich przypadków nowotworów układów chłonnego i krwiotwórczego. Krwinki czerwone zwane inaczej erytrocytami powstają w szpiku kostnym żeber, mostka, kości biodrowych i kręgów. W szpiku kostnym powstają również krwinki białe czyli leukocyty.

Wśród nich wyróżniamy także granulocyty, które mają za zadanie bronić ustrój przez zakażeniem i w czasie jego trwania. Granulocyty charakteryzują się znaczną zdolnością pożerania albo wchłaniania i niszczenia bakterii. Inne komórki obronne organizmu limfocyty powstają natomiast w śledzionie i gruczołach chłonnych i odpowiedzialne są za sprawność mechanizmów obronnych organizmu. Wytwarzają na przykład przeciwciała, które są kierowane przeciwko różnym drobnoustrojom chorobotwórczym, wywołując w nich proces degradacji i ich unieczynnienia.

Z kolei nieupostaciowiona część krwi zwana osoczem ma zdolność przenikania z naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowych a stąd kanałami – naczyniami chłonnymi wracają z powrotem do naczyń krwionośnych. Wzdłuż przebiegu naczyń chłonnych rozmieszczone są węzły chłonne, spełniające rolę filtrów wyłapujących różne wrogie ustrojowi komórki w tym również czasami również nowotworowe. Podstawowym elementem układu chłonnego jest grudka chłonna zbudowana ze skupiska limfocytów osadzona na sieci włókien siateczkowych – histiocytów. W ośrodkach rozmnażania grudek chłonnych wytwarzane są limfocyty. Tkanka łączna siateczkowo-chłonna umiejscowiona jest w różnych miejscach organizmu np. w śledzionie, węzłach chłonnych, grasicy, szpiku kostnym, jamie gardłowo-nosowej oraz w ścianie jelita cienkiego. Istotą białaczki jest znaczne i niekontrolowane powiększenie się gruczołów chłonnych z towarzyszącym mu uczuciem zmęczenia i osłabienia chorego. U niektórych chorych wyniki krwi obwodowej mogą być mimo to prawidłowe i mówimy wtedy o postaci tzw. aleukemicznej białaczki, którą może dopiero wykazać badanie szpiku kostnego. Ostra białaczka najczęściej atakuje dzieci, natomiast białaczka przewlekła, często początkowo bezobjawowa spotyka szczególnie dorosłych.

Rozróżniana jest białaczka limfocytarna (polegająca na występowaniu patologicznie zmienionych limfocytów) oraz białaczka szpikowa tzw. szpiczak, która pojawia się w konsekwencji nadmiernego rozplemu granulocytów a więc również komórek układu obronnego.

Chłoniak jako białaczka limfocytarna to nowotwór atakujący białe ciałka krwi zwane limfocytami. Limfocyty są jedną z najpotężniejszych broni naszego układu odpornościowego. Transportowane są przez układ limfatyczny, dlatego patologie występujące czasem w strukturach tych ciałek obronnych objawiają się między innymi powiększeniem węzłów chłonnych.

W wyniku działania czynników kancerogennych, mutagennych może nastąpić powstanie nowej niekorzystnej dla naszego organizmu odmiany limfocytów, które zamiast bronić organizm przed intruzami, atakują go niszcząc różne inne tkanki i organy. W wyniku tego zachodzą liczne zaburzenia pracy układu immunlogicznego i schorzenia metaboliczne. Poprzez limfę, nowe szybko rozmnażające się klony nowych atypowych limfocytów, docierają łatwo i stosunkowo szybko już we wczesnych stadiach choroby, do komórek całego organizmu. Fakt ten stanowi o znacznej złośliwości nowotworów układu chłonnego.

Nowotwory te dzielimy na dwie grupy: ziarnicę złośliwą (choroba Hodgkina) i na chłoniaki nieziarnicze. Ryzyko zachorowania na te ostatnie rośnie niestety wraz z wiekiem. Są nią również zagrożone osoby zarażone HIV.

Natomiast ziarnicą złośliwą są zagrożone szczególnie osoby w przedziale wiekowych od 20 do 45 lat.

Ziarnica złośliwa stanowi około 20% zachorowań na nowotwór układu chłonnego i krwiotwórczego. Częściej spotyka ona mieszkańców miast niż terenów wiejskich, w wyniku większego nagromadzenia się czynników rakotwórczych w miastach. A należą do nich między innymi: odpady przemysłowe, spaliny, promieniowanie jonizujące. Wysuwana jest też wirusowa etiologia tej choroby, za czym przemawia m.in. fakt że narażone na nią są zwłaszcza osoby z upośledzonym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Najczęstszymi objawami ziarnicy złośliwej są: bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych, gorączka, nadmierne pocenie się, świąd skóry, spadek masy ciała. Czasem objawom tym towarzyszy osłabiona reakcja odpornościowa i niedokrwistość, powiększeniu może ulec także wątroba i śledziona.

Choroby układu chłonnego określane wspólnym mianem chłoniaków rozwijają się z tkanki chłonnej i siateczkowej. Charakteryzują się nieprawidłowym rozrostem komórek tkanki chłonnej. W zależności od tego, które komórki dotknięte zostały przez zmiany nowotworowe wyróżniamy: omówioną wyżej chorobę Hodkina i rzadziej występującego mięsaka chłonnego lub mięsaka siateczkowatego.

Mięsak inaczej z łac. sarcoma, to nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nienabłonkowej należą do nich tkanki: włóknista, tłuszczowa, kostna, chrzęstna i mięśniowa. Zmiany nowotworowe tego typu tworzą guzy i występują dość rzadko.

Innym rodzajem białaczki jak wspomniałam wcześniej jest białaczka szpikowa – szpiczak. Rozwój tej choroby polega na gwałtownym namnożeniu się chorobowo zmienionych atypowych komórek plazmatycznych, pochodzących głównie ze szpiku kostnego. Szpiczak najczęściej lokalizuje się w żebrach, kręgosłupie, kościach czaszki. Czasem szpiczak może umiejscowić się tylko w jednej z kości. Jest rzadko spotykany nowotwór, niemniej bardzo groźny. Patologiczne komórki plazmatyczne szpiku niszczą prawidłową tkankę kostną powodując silny ból. Towarzyszącymi objawami jest osłabienie, niedokrwistość, podatność na infekcje. Do powikłań należy np. zapalenie płuc i niewydolność nerek.

Czerniak nie jest rakiem gdyż nowotwór ten atakuje melanocyty czyli komórki barwnikowe nie należące do tkanki nabłonkowej. Czerniak jest najgroźniejszym obecnie zabójcą wśród nowotworów z uwagi na przyśpieszone dawanie przerzutów, które mogą trafić praktycznie do każdej innej tkanki w ciele człowieka. Jest to cecha odróżniająca go rakowych zmian skórnych, które przerzuty dają stosunkowo wolno.

Czerniak najczęściej powstaje w wyniku patogennych przekształceń znamion, pieprzyków i brodawek skórnych. Każdy człowiek ma sporą liczbę znamion, lecz tylko część jest dobrze widoczna dla oka człowieka. Niektóre z nich ujawniają się zaraz po urodzeniu, inne w dzieciństwie a pewne mogą powiększyć się na tyle aby były widoczne dopiero w wieku późniejszym. Ubarwienie też może być różnorodne od intensywnego brązowego po czarny a także jasne: jasno kawowe lub mleczne. Niektóre znamiona nie wykazują czasem obecności żadnego barwnika. Znamię może być płaskie lub wyrastać ponad powierzchnię skóry, może mieć gładką lub brodawkowatą powierzchnię i czasem mogą z nich wyrastać włosy.

Każda zmiana ubarwienia i wielkości znamienia świadczy o postępującym procesie chorobowym i powinna być sygnałem o grożącym niebezpieczeństwie. Dlatego ważna jest regularna ich kontrola u dermatologa, oraz stosowanie kosmetyków zawierających odpowiedni filtr przeciwsłoneczny a także, zwrócenie uwagi czy istnieje możliwość urazów w miejscu gdzie znajduje się znamię, gdyż częste drażnienie i obcieranie tego narośla może sprzyjać rozwojowi czerniaka. Powinniśmy również bacznie przyglądać się i poddawać badaniom kontrolnym znamiona o strukturze szypułkowej, krwawiące, nieowłosione, swędzące i ulegające owrzodzeniu.

Kobiety w ciąży posiadające znamiona które zaczęły zmieniać swój wygląd powinny skonsultować się ze specjalistą.

Lekarze zalecają aby większe znamiona a zwłaszcza te narażone na stały uraz, ucisk np. te w okolicy noszonego paska, stanika, na stopie, pod pachą itp. były profilaktycznie usuwane przez lekarza chirurga. Wycięte skrawki znamion poddawane są też automatycznie badaniom histopatologicznym.

Czerniak może też powstawać na terenie skóry nie zmienionej i ma wtedy postać płaskiej zmiany o nieregularnych brzegach. Może być barwy brunatnej lub czarnej. Może też przybrać postać guzka szypułowatego o powierzchni owrzodziałej i brunatnym zabarwieniu a w sąsiedztwie mogą powstać tzw. guzki satelitarne.

Rak skóry pojawia się niezbyt często i występuje zwłaszcza u starszych ludzi jako: rak podstawnokomórkowy i rzadziej wystepujący rak kolczystokomórkowy.

Ponadto wyróżniamy tzw. stany przedrakowe, które są zmianami chorobowymi poprzedzającymi rozwój raka. A więc jest to właściwy i ostatni moment na podjęcie profilaktyki i podjęcie niezbędnego leczenia najczęściej chirurgicznego. Nalezą do nich: rogowacenie, rogowacenie starcze, róg skórny oraz tzw. skóra pergaminowa ujawniająca się zaraz po urodzeniu i będąca zaburzeniem dziedzicznym.