Mesothelioma, czyli rak opłucnej

Male surgeon portrait


Administrator

Dodano: 23:04 7 lutego 2008
Aktualizowano: 09:21 3 października 2013
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Mesothelioma

Mesothelioma ogólnie :

Nowotwór opłucnej (rak otrzewnej) to choroby, których najczęściej sugerowanym podłożem jest azbest. Śmiertelną a zarazem złośliwą formą nowotworową jest właśnie mesothelioma. Czas wzrostu raka otrzewnej jest różny, od 20 do nawet 40 lat, jednak historia zna przypadki zachorowań już po 14 latach od momentu pierwszej styczności z azbestem. Ówcześnie nie jest możliwe określenie stosunku jaki zachodzi pomiędzy ilością azbestu i czasem zagrożenia a pierwszymi symptomami choroby. Choroba ta zazwyczaj dotyka pracowników mających bezpośredni kontakt z azbestem, głównie ze względu na długotrwały okres i ilość wchłoniętego surowca. Przypadki zachorowań odnotowywane są również w takich instytucjach jak szkoły czy przedszkola, gdzie kontakt z pyłem azbestowym jest minimalny.

Przyczyny nowotworów nie są do końca wytłumaczone, jednak możliwe jest zaburzenie biochemicznych, mechanicznych, elektrycznych procesów zachodzących w komórce lub uszkodzenie informacji genetycznej, jadra komórki w momencie kontaktu elastycznych igieł włókna azbestu z komórką człowieka. Podział komórki rozpoczyna się od podwojenia chromosomów zawierających DNA w jądrze komórki. Uszkodzone chromosomy z niepełną informacją genetyczną występujące w nowym jądrze nowej komórki przy korzystnej sytuacji mogą spowodować gwałtowny postęp uszkodzonych komórek.

Opłucna :

Występują dwa rodzaje opłucnej: ścienna okrywająca ścianę klatki piersiowej i płucna łącząca się z płucem. Opłucna to cienka błona surowicza pokrywająca płuca, wilgotna gdyż wytwarza niewielką ilość płynu surowiczego, którego główną funkcją jest zwilżanie opłucnej, co ułatwia ruchy płuca poprzez zminimalizowanie tarcia. Przestrzeń występująca pomiędzy obydwoma opłucnymi to jama opłucna. Każde płuco jest wyposażone we własną opłucną (worek) gdzie się znajduje. Opłucna zbudowana jest z dwóch blaszek (trzewnej i ściennej).

Opłucna trzewna (łac. pleura visceralis) okrywa płuco, natomiast opłucna ścienna (łac. pleura parietalis) styka się ze ścianą klatki piersiowej. Opłucna trzewna przenika w szczeliny międzypłatowe płuc. Przy wnęce płucnej i więzadle płucnym blaszki wnikają w siebie nawzajem. Przestrzeń pomiędzy obiema blaszkami jest nazywana jamą opłucnej (łac. cavitas pleuralis), jednak w rzeczywistości jest to niewielka szczelina. W stanie choroby natomiast przestrzeń może się powiększać, co jest powodowane odkładaniem się płynu pomiędzy blaszkami. W warunkach naturalnych opłucna wytwarza minimalne ilości płynu surowiczego, którego rolą jest upraszczanie ślizgania się blaszek, zmniejszając tarcie.

Mesothelioma i jej występowanie :

Mesothelioma, czyli międzybłoniak opłucnej występuje niezbyt często, możliwość zachorowania na tego typu nowotwór jest niewielka 1 na 120000. W znacznej większości choroba ta dotyczy mężczyzn w wieku 35-45 lat, mających bezpośredni kontakt z azbestem (pracownicy zakładów wytwarzających, przetwarzających ten surowiec, stoczniowcy, kolejarze, mechanicy samochodowi, pracownicy przemysłu budowlanego i grzewczego). Nie odnotowano jednak zależności pomiędzy kolorem skóry a możliwością zachorowania. Wykrycie międzybłoniaka stanowi ogromny problem, ze względu na zróżnicowanie morfologiczne komórek, większość autorów uważa iż są one w największym stopniu zmienne porównując z innymi komórkami ustroju. Mogą być wałeczkowate, kostkowate lub wrzecionowate. Zbudowane są z iewielkiego i dobrze wybarwiającego się jadra.
Najlepszym sposobem pomagającym w wykryciu mesothelioma jest badanie immunohistochemiczne, jednak nie daje ono 100 % potwierdzenia czy wykluczenia owego nowotworu. Wchodzą one w ozytywne reakcje z przeciwciałami przeciw cytokeratynie 5/6, i negatywne z przeciwciałami przeciw glikoproteinom (CEA, BerEP4, leu-M1, B72.3). Dzięki temu staje się możliwe rozróżnienie od przerzutów gruczolakoraka.

Mesothelioma i jej leczenie :

Głównymi metodami postępowania w przypadku wykrycia międzybłoniaka jest: pleurektomia, pneumonektomia i chemioterapia.

1)) Pleurektomia – to zabieg paliatywny, polegający na usunięciu części opłucnej, niekiedy razem z przylegającymi tkankami. Jego celem jest zmniejszenie bólu i duszności wywoływanych gromadzeniem się płynu, jednak nie całkowite wyeliminowanie guza.

2) Pneumonektomia – to zabieg usunięcia tkanki nowotworowej razem z płucem. Niekiedy również wycinana jest częściowo przepona po zajętej stronie z przylegającą częścią worka osierdziowego dla osiągnięcia większego skutku.

3) Chemioterapia – to terapia polegająca na połączeniu wielu leków (cisplatyna, doksorubicyna, bleomycyna, mitoxantrom) lub (gemcytabina, cisplatyna). Przeprowadzając badania kliniczne otrzymano zadowalające efekty po połączeniu antyfolianu z cisplatyną. Nową nadzieją na przełom w leczeniu międzybłoniaka jest Onconaza (Ranpirnase), będąca bardziej skuteczna niż doksorubicyna, jednak należy pamiętać iż są to na razie tylko badania.
Rozwój mesothelioma można określić na podstawie stopni:
- stopień 1 – nowotwór atakuje tylko jedną blaszkę opłucnej
- stopień 2 – nowotwór pochłania blaszki opłucnej znajdujące się w jednym worku opłucnym
- stopień 3 – nowotwór nacieka ścianę klatki piersiowej , przełyk, atakuje węzły chłonne występujące po jednej stronie klatki piersiowej
- stopień 4 – następują przerzuty (wątroba, mózg, kości, węzły chłonne po drugiej stronie klatki piersiowej

Stopień mesotheliomii a możliwości leczenia:

- stopień 1 – możliwe jest wyeliminowanie międzybłoniaka, gdyż węzły chłonne nie są jeszcze zaatakowane
- stopień 2 – możliwe jest tylko usunięcie operacyjne, gdyż węzły chłonne zostały zaatakowane
- stopień 3 – nie jest możliwe usunięcie guza operacyjnie, gdyż nacieka ściane klatki piersiowej, serce, przeponę i otrzewną, istnieje prawdopodobieństwo nie występowania przerzutów w węzłach chłonnych
- stopień 4 – zachodzą przerzuty (kości, mózg, wątroba, itp.)

Podziel się ze znajomymi