Azbest kontra zdrowie


Administrator

Dodano: 23:04 7 lutego 2008
Aktualizowano: 09:21 3 października 2013
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest

Pojęcie i zastosowanie azbestu:

Azbest to zespół minerałów w formie włóknistej, to ogół minerałów krzemianowych wchodzących w skład włókna. Powszechnie pod pojęciem azbest rozumiane są włókniste odmiany minerałów znajdujące się w przyrodzie, charakteryzujące się elastycznością i wytrzymałością na działanie czynników chemicznych i fizycznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Środowisko naturalne zawiera około 150 minerałów typu włóknistego, które mogą się podzielić na fibryle (sprężyste włókna). Azbest jest stosowany głównie jako materiał izolujący ze względu na jego właściwości (złe przewodnictwo ciepła i prądu), wykorzystywany jest także do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych dzięki odporności na ogień i izolacji. Wcześniej służył on do wytwarzania niepalnych materiałów budowlanych i okładzin ściernych szczęk hamulcowych, był również wykorzystywany jako wzmocnienie w eternicie głównie dzięki niezbyt wysokiej cenie. Obecnie azbest jest usuwany z powodu szkodliwego działania (rakotwórczego), a pokrycia dachowe zastępowane innymi. Podczas tego typu działań ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i przetwarzanie odpadów ze względu na możliwość pojawienia się choroby zwanej pylicą. Jedyną możliwością przerobienia tego minerału jest umieszczanie go na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Azbest, a zdrowie:

Azbest może wywoływać różne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Toksyczność włókien zależy od ich średnicy i długości. Mniej chorobotwórcze są włókna większe, gdyż zatrzymują się w górnej części dróg oddechowych i są eliminowane przez rzęski, natomiast bardzo małe włókna są likwidowane przez system odpornościowy. Najbardziej szkodliwe są włókna długie ale cienkie tworzone podczas zużywania wykładzin hamulcowych i sprzęgłowych w starszych modelach samochodów. Wnikają one do dolnej części dróg oddechowych i wkłuwają się do płuca, w efekcie długotrwałego podrażnienia komórek powodują nowotwory.

Podziel się ze znajomymi