Zaburzenia narządu żucia

1YA5LvXYqm9rnEGD30udmKjAG53KyO.jpg


Administrator

Dodano: 09:20 17 stycznia 2012
Aktualizowano: 09:38 17 stycznia 2012
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Aby móc omówić zaburzenia jakie mogą występować w narządzie żucia, koniecznym jest opisanie na początek jego budowy i funkcji.

Narząd żucia stanowi początek układu pokarmowego. Jego głównym i podstawowym zadaniem jest przygotowanie pokarmu do procesu trawienia: to jest rozdrabnianie go i połykanie, ale do jego zadań należą także mowa i elementy mimiki twarzy. Na tym etapie dochodzi do pierwszego, wstępnego rozkładu węglowodanów, ponadto język będący również elementem narządu żucia jest odpowiedzialny za odczuwanie smaków.

Centrum narządu żucia są stawy skroniowo-żuchwowe, które łączą żuchwę z kością szczękową. Wewnątrz każdego z tych stawów znajduje się krążek stawowy, który często może być przyczyną powstawanie dolegliwości. Stawy skroniowo- żuchwowe poruszają się dzięki otaczającym je mięśniom: żwaczom, mięśniom skroniowym, skroniowym bocznym i przyśrodkowym, oraz nagnykowym. To one stanowią układ kontrolujący żucie. Do elementów narządu zalicza się także gruczoły ślinowe. Z kolei dzięki uzębieniu i dopasowaniu powierzchni zębów do siebie można mówić o ergonomii pracy stawów i mięśni w tym narządzie. W skład tegoż systemu wchodzi również układ nerwów sterujący mięśniami, zbierający zarazem informację czuciową.

Do zmian dysfunkcyjnych narządu żucia dochodzi przeważnie przez długotrwałe zmiany czynnościowe. Powodowane są przez miejscowe czynniki zlokalizowane w stawach oraz przez czynniki ogólne. Uszczegóławiając można wyróżnić: przemieszczenie zębów, na przykład w stronę luki i wydłużanie się zębów, nieprawidłowości zębowe i zgryzowe, czyli np. ustawienie zębów poza łukiem. Do zaburzeń w obrębie zgryzu dochodzi także w wyniku błędnego leczenia protetycznego i ortodontycznego oraz przez nieprawidłowe wypełnienia. Zmiany w stawie skroniowo- żuchwowych to z kolei zaburzenia czynności krążków oraz w ułożeniu głów żuchwy. Do zaburzeń należą także te w obrębie stawu zębowo-zębodołowym, a w tym: stany zapalne i rozchwianie zębów, różnego rodzaju parafunkcje języka, wywołane przykładowo przez ostre brzegi wypełnień ubytków, bądź samych ubytków, a także zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej.

W zależności od tego, który z elementów narządu jest dotknięty dysfunkcją mogą pojawiać się różne objawy. „Przeskakiwanie” głów żuchwy, trzaski, ból, zbaczanie żuchwy w jedną stronę w czasie przywodzenia lub odwodzenia oraz nadmierne bądź ograniczone ruchy żuchwy to zaburzenia ze strony stawu skroniowo-żuchwowego. Poranne zmęczenie i sztywność mięśni, ich napięcie oraz promieniowanie bólu to z kolei objawy pochodzenia odmięśniowego. Wiele osób nie wie, że nadmierne napięcie mięśni w obrębie żuchwy może powodować bóle głowy.
Do patologii tego narządu zalicza się także ubytki przyszyjkowe zębów, złamanie korzeni żywych zębów, objawy otolaryngologiczne – pieczenie gardła, ból w uchu, a nawet zawroty głowy, bóle i ucisk oka.

Do zaburzeń narządu żucia może dochodzić w wyniku napięcia psychicznego. Bardzo często przecież ze zdenerwowania zgrzytamy zębami, zaciskamy je, obgryzamy paznokcie albo przedmioty, co ma bezpośredni wpływ na zbyt szybkie ścieranie się zębów. Innym powodem zaburzeń może być na przykład nawykowe żucie po jednej stronie, co powoduje asymetrię w pracy mięśni oraz obciążenie stawu po jednej stronie.

Podziel się ze znajomymi