Pomocne antyoksydanty

6Fs3P2TA5596c1zBHEKDoGvFA3t1RP.jpg


Administrator

Dodano: 08:56 8 maja 2012
Aktualizowano: 09:26 8 maja 2012
Źródło: Autor: Sylwia Oczoś-Zajdel

Antyoksydanty – ich ranga jako związków chemicznych w procesach życiowych naszych organizmów. Kiedy zwiększyć ich podaż wraz z suplementami diety, a jak dostarczyć je z pożywieniem i co nam one mogą zapewnić?

Przeciwutleniacze znane nam niekiedy pod nazwą antyoksydanty pełnią na równi z witaminami (pełniącymi najczęściej rolę bioenzymów) znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego ustroju. Antyoksydanty gwarantują zachowanie naturalnej równowagi jakościowej i ilościowej związków chemicznych, które pełnią biologicznie strategiczne funkcje w naszych tkankach.

Poprzez obecność przeciwutleniaczy w komórkach, zapewnione jest permanentne usuwanie i inhibicja (dezaktywowanie) nadmiaru związków zawierających reaktywną formę tlenu tzw. RFT (w języku angielskim nazwa ta brzmi w skrócie ROS od reactive oxygen species).

Związki charakteryzujące się obecnością reaktywnej formy tlenu to najczęściej różne ponadtlenki, tlen singletowy i inne. Muszę nadmienić tu, że RFT mają również swe korzystne działanie, pełnią bowiem, wystepując w małych stężeniach istotną rolę w komórce np. sygnalizatorów komórkowych (przenoszących informację o bodźcach wewnętrznych i zewnętrznych na terenie cytoplazmy komórki).

Poza niektórymi specyficznymi funkcjami powstający cyklicznie RFT, w wyniku rozmaitych przemian fizjologicznych (często o podłożu patologicznym) kolejno ulega stopniowemu rozpadowi, uwalniając cząstki chemiczne charakteryzujące się posiadaniem jednego niesparowanego elektronu – takie cząstki cechujące się bardzo wysoką reaktywnością to tzw. wolne rodniki. I znów w niewielkich stężeniach te wolne rodniki posiadają również swe pożądane przeznaczenie np. w likwidacji patogenów, do których należą bakterie i wirusy, poprzez reakcje z odgrywających istotną rolę do zachowania czynności fizjologicznych, modułami budowy. Wolne rodniki naruszając zdolności życiowe chorobotwórczych agresorów powodują ostatecznie ich obumieranie. Jednak cząstki chemiczne posiadające niesparowany elektron tylko wtedy są bezpieczne dla naszego ustroju gdy nie występują w nadmiarze i tylko w warunkach odpowiedniej równowagi dynamicznej organizmu.

Kiedy jednak wzrasta ich stężenie, zaczynają stanowić zagrożenie dla tkanek. Są szkodliwe dla naszych organów, komórek i niszcząc układy fizjologiczne prowadzą do wielu schorzeń i zmian patologicznych – często nieodwracalnych. Przede wszystkim obniżają zdolności regeneracyjne tkanek i przyspieszają rozpad ich struktury, a więc intensyfikują szczególnie tempo starzenia się organizmu. Zjawisko to w środowisku naukowym zostało opisane jako proces glikacji. Transformacja ta polega bowiem na tworzeniu się kompleksów białkowo-węglowodanowo-wapniowych w komórkach, które przyczepiając się do błon różnych tkanek, powodują rozpad zawartego w nich kolagenu, zapewniającego żywotność i sprężystość tych ważnych struktur tkankowych.

Poza tym wolne rodniki często są przyczyną rozwijających się procesów zapalnych, również w obrębie mięśnia sercowego oraz wywołują schorzenia neurodegeneracyjne i reakcje autoimmunizycyjne prowadzące do chorób autoimmunologicznych. Wolne rodniki ponadto gdy jest ich za dużo „ingerują” w niezwykle ważne procesy monitorowania ekspresji genów, zachodzące na terenie DNA znajdującego się jądrze komórkowym, bowiem przemiany te odpowiadają m.in. za tempo podziałów komórek. Skutki takich nieprawidłowości objawiają się niekontrolowanym namnażaniem się komórek zawierających uszkodzone w ten sposób struktury DNA, a co za tym idzie, gwałtownym rozrostem tkanek obserwowanym w rozwijających się nowotworach.

Kiedy więc jest za dużo reaktywnego tlenu w naszym organizmie, który ma tendencje do generowania lawinowego, sięgającego kilka milionów nowych zdradliwych rodników w ciągu jednej sekundy?
Stężenie ich podnosi się wskutek rozmaitych szkodliwych dla zdrowia czynności m.in. takich jak:
- palenie papierosów,
- spożywanie stężonego (wysokoprocentowego) alkoholu lub niskoprocentowego w nadmiernych ilościach;
a także:
- wskutek wystawiania się na wpływ promieniowania rentgenowskiego,
- promieniowania mikrofalowego,
- promieniowania telewizora, monitora itp.
oraz promieniowania słonecznego – zwłaszcza w porach dużego nasłonecznienia i w regionach gdzie występuje dziura ozonowa, która niestety przepuszcza do skorupy ziemskiej wysoce szkodliwe promieniowanie kosmiczne;
a także w wyniku:
- wzmożonego uprawiania sportu i wykonywania intensywnej i długotrwałej pracy fizycznej,
- w przypadku narażania się na toksyczny wpływ metali ciężkich typu: ołów, chrom, nikiel, kadm, rtęć oraz reaktywnych tlenków azotu (w skażonej żywności, w dymach hutniczych i wszelkiego rodzaju spalinach),
- spożywania żywności zawierającej niebezpieczne dla zdrowia środki konserwujące,
- pod wpływem działania na organizm herbicydów, pestycydów itp.,
- konsumpcji zwłaszcza w znacznych ilościach posiłków zawierających tłuszcze nienasycone typu trans (które otrzymuje się w wyniku przemysłowego utwardzania – uwodorniania oleistych tłuszczów roślinnych w celu uzyskania konsystencji stałej – margaryny), a także wskutek poddawania tego rodzaju tłuszczów wysokiej temperaturze, naświetleniu i jego wielokrotnym używaniu do przygotowywania potraw,
- przebytych ostrych stanach zapalnych.

Wolne rodniki wytwarzają się również w wyniku działania – przemian pewnych preparatów leczniczych m.in. przeciwdepresyjnych, hormonalnych np. środków antykoncepcyjnych, leków sterydowych, leków przeciwzakrzepowych i innych,
- i wreszcie w trakcie zintensyfikowanej przemiany materii, tj. nasilonego przebiegu przemian metabolicznych na przykład w sytuacjach stresowych, w okresach nadmiernego wysiłku itp. wywołujących tak zwany stres oksydacyjny lub inaczej szok tlenowy.

Tlen wysoce reaktywny bezpośrednio lub pośrednio poprzez inne związki powstałe przy udziale produktów rozpadu RFT, uszkadza wiele delikatnych i wrażliwych struktur komórkowych – organelli, pełniących istotne, warunkujące życie, funkcje fizjologiczne. Na przykład uszkadzają pilnie strzeżone wrota dostępu do wnętrza komórki jak błony lipidowe, reagują dezaktywująco również z enzymami, kwasami nukleinowymi np. DNA, z białkami i innymi czynnymi biologicznie cząstkami chemicznymi. Według danych eksperymentalnych, organizm każdego młodego człowieka w wieku około 20 lat, bombardowany jest ze strony ponad 100 000 wolnych rodników, których natarcie, może mieć bardzo niekorzystny dla ustroju finał.

Jak się więc bronić przed tak czy inaczej nieuchronnym zagrożeniem w postaci RFT w obecnych czasach? Na szczęście organizm sam wytworzył mechanizmy obronne, zabezpieczające w pewnym stopniu swe tkanki przed niszczącym wpływem wolnych rodników.

Pierwszą linią obrony naszych organizmów przed tymi wrogami stanowią antyoksydanty fizjologiczne, drugą wspierającą działanie pierwszej są antyoksydanty naturalne. Do obu grup należą (tu postaram się wymienić wszystkie dostępne dla nas w naturze): peroksydaza i transferaza glutationowa, koenzym Q10 – ubichinon, dysmutazy ponadtlenkowe (tzw. SOD), reduktaza metioninowa, glikozyd amigdaliny, sole chromowe kwasów : pikolinowego i nikotynowego oraz sole metali przejściowych i lekkich takich jak : Cu – miedź, Si – krzemu, Mg – magnezu, Mn – manganu, Mo – molibdenu, S – siarki, Fe – żelaza i Ge – germanu oraz rozmaite katalazy, witamina C, witamina E, witamina A, kwas foliowy i inne witaminy z grupy B np. B2. Znana nam jest też kwercetyna, DHEA czyli dehydroepianodrostenol, cysteina, bilirubina, omówione później flawonoidy, karotenoidy, antocyjany, fikobiliny, polifenole, katechiny, garbniki a nawet kwasy tłuszczowe zawierające wiązanie podwójne omega w pozycjach 3, 6, 9.

Dlatego antyoksydanty dzielimy na dwie części: tzw. nieesencjalne i esencjalne. Pierwsze to substancje endogenne, pozostałe dostarczamy wraz z pożywieniem roślinnym oraz także grzybowym.

Do naturalnych, dostarczanych z pożywieniem przeciwutleniaczy zalicza się między innymi karotenoidy, flawonoidy, fikobiliny, katechiny, garbniki, antocyjany i wiele innych.

Także przemysł farmaceutyczny i spożywczy dysponuje listą substancji chroniących ich produkty przed utlenianiem. Są to substancje „obce” naszym ustrojom i mimo, że skutecznie przeciwdziałają oksydacji związków zawartych w wyrobach, mogą być toksyczne dla środowiska wewnętrznego organizmów. Te zamienniki chemiczne znane są nam pod nazwami handlowymi oznaczanymi jako E z określonym znacznikiem liczbowym. Naturalne, bo pochodzenia zwłaszcza roślinnego związki chemiczne tworzą na przykład liczną grupę karotenoidów, które świetnie pełnią swe funkcje antyoksydacyjne zarówno w organizmach roślinnych jak i zwierzęcych, dokąd docierają wraz rozdrobnionym pokarmem na przykład z warzywami.

Karotenoidy są związkami zbudowanymi z tzw. politerpenowego łańcucha (często cyklicznego lub pofałdowanego), czemu zawdzięczają swe niezwykłe znaczenie farmakologiczne. Przeważnie zawierają ponad czterdzieści atomów węgla w łańcuchu – wyjątek to tak zwane apokarotenoidy zawierające mniejszą ilość węgla w swej budowie. Najczęściej spotykane i posiadające zastosowanie w produkcji suplementów diety to: beta karoten, alfa karoten, likopen, zaeksantyna, luteina i inne. W drodze przemian fizjologicznych powstają pozostałe odmiany karotenoidów z wyjściowego budulca którym są zwłaszcza, powszechnie występujące: likopen i beta-karoten. Przemiany te polegają między innymi na cyklizacji, hydrogenacji, oksydacji i dehydrogenacji tych surowców.

Wszystkie znane karotenoidy posiadają olbrzymie znaczenie prozdrowotne u osób spożywających warzywa i owoce je zawierające. Karotenoidy bowiem, jak wynika z licznych doniesień naukowych i statystycznych, mają istotny wpływ na hamowanie rozwoju nowotworów i rozmaitych schorzeń mięśnia sercowego.

Karotenoidy zawierając wielowęglowy układ sprzężonych wiązań podwójnych, posiadają specyficzne zdolności do reakcji z innymi reaktywnymi cząsteczkami, dzięki czemu karotenoidy między innymi hamują przemiany fizjologiczne polegające na peroksydacji lipidów. W wyniku peroksydacji czyli utleniania się lipidów (związków tłuszczowych) powstają nadtlenkowe, a więc toksyczne produkty przemian. Karotenoidy ponadto przeprowadzają przemiany dysmutacyjne wolnych rodników, polegające na osłabieniu ich wysokiej reaktywności oraz reagują z innymi formami reaktywnego tlenu.

Karotenoidy, te sympatyczne związki zawarte są wielu świeżych, nieprzetworzonych owocach i warzywach typu: pomidory, papryka, owoce cytrusowe, ananasy, w korzeniach np. marchwi oraz w liściach gdzie obecność barwy żółto-pomarańczowej pochodzącej od karotenoidów, maskowana jest przez współegzystujący w tych tkankach zielonkawy chlorofil.

Fantastycznym wyjątkiem spośród warzyw, które zawierają beta-karoten czyli chrupiąca papryka czerwona, dzięki obecności innych specyficznych związków chemicznych, posiada wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że zawarta w znacznych ilościach w papryce prowitamina A, nie ulega oksydacji – zniszczeniu mimo stosowania technik kulinarnych, dlatego papryka również podana na ciepło zawiera sporo czynnej witaminy A.

Niestety substancje zaliczane do karotenoidów są zazwyczaj bardzo wrażliwe na światło, temperaturę, niskie pH i obecność metali ciężkich oraz innych reaktywnych związków, pod wpływem których ulega rozpadowi i dezaktywacji.

Znanych jest około siedemset odmian karotenoidów, które dodatkowo dzieli się na dwie grupy: karoteny o zabarwieniu pomarańczowo-czerwonym i ksantofile (np. luteina, wiolaksantyna, neoksantyna, zaeksanytyna) o zabarwieniu typowo żółtym. Do karotenów należy wspomniany wyżej beta-karoten, który jest prekursorem (czyli substancją wyjściową, która w wyniku prostej przemiany ulega przekształceniu w inny fizjologicznie czynny związek) witaminy A, charakteryzującej się strategicznym znaczeniem w organizmie ludzkim. Z poznanych dokładnie, sześć zalicza się jako substancje dostarczane wraz z pokarmem roślinnym, przy czym związki te magazynowane są charakterystycznych organellach roślinnych – plastydach inaczej chromoplastach zbudowanych z grup tzw. tylakoidów.

Związki zaliczane do flawonoidów, które między sobą różnią się stopniem utlenienia poszczególnych pierścieni gamma – benzopironu, stanowiącego szkielet tych związków chemicznych. Z uwagi na zmienny stopień utlenienia flawonoidy mogą przyjmować barwę o różnych odcieniach żółci. Intensywność produkcji tych substancji w roślinach zależy od ilości światła docierającego do nich w okresie owocowania. Do najważniejszych warzyw i owoców bogatych w flawonoidy zalicza się m.in. wszystkie zielone i żółte warzywa i owoce oraz kwiaty lipy, bzu czarnego oraz liście wielu nasiennych. Największe stężenie flawonoidów spotykamy w liściach brzozy i miłorzębu japońskiego (ginko biloba).

Flawonoidy mają za zadanie przede wszystkim działać hamująco na enzymy, do których zalicza się np. kinaza proteinowa C i oksydaza ksantynowa czyli te, które wytwarzają tzw. anionorodnik ponadtlenkowy a także pełnią funkcję chelatowania metali przejściowych (czyli wiązania jonów tych metali w specyficzne struktury, uniemożliwiające uczestniczenie zachodzących w środowisku przemian) oraz redukowania – inhibowania wolnych rodników, ochrony innych, wymienionych wyżej, fizjologicznych czynników antyoksydacyjnych.

Antocyjany to związki których struktura chemiczna składa się z dwóch części: części glikozydowej i części aglikonowej innymi słowy antocyjanodów. Antocyjanidy natomiast mogą być zbudowane na szkielecie 2-fenylobeznopyrylionu lub flawylionu. W zależności od stężenia jonów wodorowych (stopnia zakwaszenia czyli pH) oraz od obecności metali przejściowych takich jak cynk, żelazo, miedź i inne, antocyjany przybierają różne zabarwienie od malinowego i jasnoczerwonego (nadając kolor malinom, truskawkom, czereśniom, żurawinie, brusznicy, hibiskusowi, czerwonym winogronom, malwie czerwonej) do ciemnoczerwonego i fioletowego (dzięki temu zabarwienie takie przyjmują owoce takie jak: czarne winogrona, bez czarny, borówki, czarne porzeczki, aronia itp.).

Antocyjany posiadają własności wszechstronne, szczególnie jednak interesuje nas tu ich zdolność antyutleniająca, która polega na reakcjach dezaktywujących z wolnymi rodnikami, na reakcjach dysmutacji rodników (czyli obniżenia siły ich reaktywności) oraz na tzw. zmiataniu wolnych rodników i w sposób pośredni poprzez wpływanie na efekt i rodzaj działania bioenzymów o znaczeniu antyoksydacyjnym.

Ponadto mogą działać synergistycznie z różnymi witaminami i innymi enzymami endogennymi i egzogennymi. Stopień kondensacji antocyjanów w różnych częściach roślin u różnych gatunków i odmian owoców zależy przede wszystkim od nasłonecznienia rośliny w okresie jej kwitnienia i owocowania. Antocyjany są bardzo wrażliwe na szereg czynników występujących podczas przygotowywania potraw. Niszcząco na te związki działają między innymi światło, obecność pewnych soli mineralnych w naczyniu, znaczne zakwaszenie (niskie pH) oraz nawet nieznacznie podwyższona temperatura.