Elektrowstrząsy

uNJ06Ayxu6OuA4342551Q6nWllL06v.jpg
Dodano: 08:26 10 października 2008
Aktualizowano: 13:34 18 maja 2012
Źródło: Leczenie elektrowstrząsami w praktyce klinicznej autorzy: R. T. Hese, T. Zyss

Elektrowstrząsy to metoda leczenia jaka była stosowana w psychoterapii. Jest metodą biologiczną, wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie układu nerwowego. Elektrowstrząsy stosuje się w przypadku, gdy stosowanie leków psychotropowych nie daje lub nie może dać zadowalającego efektu. Do głowy pacjenta zostaje doprowadzony prąd elektryczny o wybranych ściśle parametrach. Powoduje on krótkotrwałą utratę przytomności oraz napad drgawek, który ma lecznicze działanie. Terapie elektrowstrząsową stosuje się w przypadku psychozy endogennej.

Jest to taka forma choroby, której przyczyn nie daje się dokładnie ustalić, ale tkwią one w organizmie chorego. Mogą to być zespoły zaburzeń nastroju, czyli zaburzenia afektywne, oraz zaburzenia schizofreniczne. Elektrowstrząsy były często stosowaną metodą leczenia w psychiatrii aż do okresu rozwinięcia się psychofarmacji. Przez dłuższy czas ich używanie spotykało się z powszechnym potępieniem. Obecnie terapia ta jest stosowana dość rzadko, mimo że wprowadzono szereg nowoczesnych metod anestezjologicznych, które w znacznym stopniu poprawiły bezpieczeństwo tego typu zabiegów.

Na samym początku, czyli przed rozpoczęciem terapii elektrowstrząsowej podaje się pacjentowi leki, które rozluźniają mięśnie. Dzięki temu intensywność drgawek zmniejsza się. Nie dochodzi wtedy już do złamań kości i innych poważniejszych kontuzji. Pacjent poddany zostaje także krótkotrwałej narkozie. Do skroni przymocowuje się dwie elektrody. Przez te elektrody zostaje doprowadzona do głowy odpowiednia ilość prądu o określonym natężeniu. Porażenie prądem trwa od sekundy do półtorej. Porażenie to wywołuje napad drgawek, które wstrząsają całym ciałem. Wyróżniamy dwie fazy: faza toniczna- występuje gdy dochodzi do napięcia mięśni, oraz faza kloniczna- gdy dochodzi do skurczy. Drgawki trwają od trzech do pięciu minut. W wyniku elektrowstrząsów następuje chwilowa utrata oddechu. Zostaje on przywrócony po kilku głębokich wdechach. Pacjent otwiera oczu po upływie 10 – 15 minut. Wydaje się, że jest jakby odurzony. Napad drgawek jak i same elektrowstrząsy miały miejsce w stanie głębokiej nieświadomości pacjenta. Po trzecim lub czwartym zabiegu prawie wszyscy pacjenci domagają się przerwania terapii. Nawet jeśli odbywa się ona pod pełną narkozą, strach przed powtórzeniem się wstrząsów elektrycznych jest bardzo duży. Lęk ten nie został dotychczas naukowo wyjaśniony. Przerwanie leczenia w tej fazie grozi jednak powrotem choroby.

Terapii elektrowstrząsowej nie można używać w stosunku do osób cierpiących na chorobę alkoholową i poważne uszkodzenia mózgu. Natomiast elektrowstrząsy stosuje się w przypadku niektórych psychoz endogennych, kiedy zawiodły inne metody leczenia. Używa się ich także w przypadku chronicznych depresji, które powiązane są ze stanami lękowymi i myślami samobójczymi oraz w stanach depresyjno – maniakalnych. Czasami terapie elektrowstrząsowa stosuje się w poważnych przypadkach schizofrenii.

Elektrowstrząsy dają w niektórych przypadkach oczekiwaną poprawę po zastosowaniu od trzech do pięciu zabiegów. Natomiast leczenie środkami farmakologicznymi jest długotrwałe i prowadzi jedynie do złagodzenia objawów choroby. Po terapii elektrowstrząsami często dochodzi do nawrotu choroby. Zdarza się, że pacjenci skarżą się na osłabienie pamięci i zaburzenia koncentracji oraz nie mogą przez pewien czas wrócić do wykonywanego zawodu. Wadą tej terapii jest także groźba zbyt długiej utraty oddechu w przypadku, gdy elektrowstrząsy przeprowadzane są przy pełnej narkozie. Aby zapobiec takiemu wydarzeniu lekarze w końcowej fazie drgawek rozpoczynają sztuczne oddychanie. Leczenie elektrowstrząsami jest niebezpieczne dla osób starszych, alkoholików oraz osób z chorobami serca. Powinno się wtedy przeprowadzić dodatkowe badania.

Podziel się ze znajomymi